ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น

อะไรเป็นปัจจัยกําหนดระดับของเงินปันผล ราคาหุ้นที่จะขายได้ และ ความเสี่ยงจากการลงทุน คําตอบก็คือ แนวโน้มผลกําไรในอนาคตของบริษัท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานของ บริษัท รูปแบบธุรกิจของบริษัท การก่อหนี้ของบริษัท รวมทั้งแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น
ปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดราคาหุ้นเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็น “พื้นฐาน” สําคัญที่สามารถนํามาจัดกลุ่มเป็น 3 ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบริษัท
ดังนั้น หากคุณต้องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ กําหนดราคาหุ้น ก็ต้องวิเคราะห์ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ ซึ่งเราเรียกการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวคิดนี้ว่า “การวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน” (Fundamental Analysis)

ภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี ราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้น เพราะผู้ลงทุนมองว่าโอกาสที่บริษัทจะขาดทุนนั้นมีน้อย จึงกล้าที่จะลงทุนในหุ้น กล่าวคือ ในช่วงที่เศรษฐกิจดีประชาชนจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายและผลกําไรของบริษัทเพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนได้มากขึ้นตามไปด้วย
ตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐกิจแย่ ราคาหุ้นก็จะลดลง เพราะผู้ลงทุนมีความกังวลในผลประกอบการของบริษัท กล่าวคือ ช่วงที่เศรษฐกิจแย่ กําลังการใช้จ่ายของประชาชนลดลง ยอดขายของบริษัทจะลดลง กําไรของบริษัทก็จะลดลงหรืออาจจะขาดทุน จนท้ายที่สุดผู้ลงทุนก็จะไม่ได้รับการจัดสรรกําไรจากบริษัท เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้ลงทุนรู้สึกถึงความเสี่ยงจากการลงทุน จึงมีการขายหุ้นออกมา เมื่อมีการขายหุ้นออกมาจํานวนมากก็จะทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงในที่สุด

ภาวะอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้น มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทใน อุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรม
ในทางตรงกันข้าม ถ้าอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาลง ราคาหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นก็ จะมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ลงทุนกังวลถึงความเสี่ยงจึงขายหุ้นในอุตสาหกรรม ดังกล่าวออกมา

ผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานของ บริษัทนั้นโดยตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัท และความสามารถของผู้บริหาร กล่าวคือ ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไม่ดี หากผู้บริหารของบริษัทมีความสามารถสูง ก็อาจจะทําให้ผลประกอบการของบริษัท ลดลงไม่มาก และราคาหุ้นก็จะปรับตัวลดลงไม่มาก

อย่างไรก็ตามในตอนนี้การลงทุนในตลาด Forex เเละ Cryptocurrency กำลังเป็นที่นิยมเเต่ก็ยังมีการลงทุนอีกหลายรูปแบบ เช่น หุ้นต่างประเทศ โดยทางเราขอเสนอ Platform ในการลงทุนที่เราได้ทดลองใช้มาแล้ว นั่นคือ Awonar ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดได้ทุกตลาด มีคุณสมบัติในการฝากที่รวดเร็ว (โดยเฉพาะการฝากเงินเพื่อแปลงสกุลเงินในการเทรดหุ้นต่างประเทศ) จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ ยังไงทุกคนก็ลองเข้าไปดูได้ที่ Awonar เลยนะครับ 

Social Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Rcent Post

Recent Post

ลิเทียม

ลิเทียม (Lithium) แร่ที่เปรียบเสมือนทองคำในอุตสาหกรรม EV

ลิเทียม Lithium หรือหลายคนเรียกว่า The New White Gold! หัวใจสำคัญของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต ทำให้ราคาพุ่งขึ้นมากว่า 10 เท่า!

Read More »