ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564