ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564