ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564