ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564