ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

Rcent Post

Recent Post

ลิเทียม

ลิเทียม (Lithium) แร่ที่เปรียบเสมือนทองคำในอุตสาหกรรม EV

ลิเทียม Lithium หรือหลายคนเรียกว่า The New White Gold! หัวใจสำคัญของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต ทำให้ราคาพุ่งขึ้นมากว่า 10 เท่า!

Read More »