ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564