ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564