ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564