ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564