ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564