ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564