ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564