ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564