ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564