ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564