ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564