ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทยประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564