ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564