ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564