ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564