ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564