ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564