ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564