ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564