ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564