ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564