ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564