ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564