ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564