ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564