ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564