ราคาฟิวเจอร์สและราคาน้ำมันในไทย ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564