Category: ข่าวน่ารู้

Bitcoin ETF

ผู้ถือ BITCOIN เตรียมรับข่าวดี เพราะ GARY GENSLER ประธาน SEC แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศว่าอาจอนุมัติ BITCOIN ETF เร็วๆนี้แน่นอน

จากการประกาศของ GARY GENSLER ถือว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการประกาศว่าจะอนุมัติการซื้อขาย BITCOIN ETF ในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้เร็วๆนี้ ซึ่งนี้ถือว่าเป็นการสร้างอิสระทางการลงทุนของ BITCOIN เพิ่มมากขึ้น และอาจจะทำให้มีเงินหลงทุนไหลเข้ามาในตลาด BITCOIN เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตลาดซบเซามาค่อนข้างเป็นเวลานาน 

Read More »
เงินบาทอ่อนค่า

เงินบาทอ่อนค่า ชนิดที่ว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ 4 ปี เหลือเพียง 33.4 บาทต่อดอลลาร์

กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศเรา ทั้งเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไม่มีทางทีที่จะลดลง และการควบคุมของโรคระบาดที่ยังไม่มีทีทางว่าจะสามารถควบคุมได้ในเร็ววัน จึงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่โยกย้ายเงินลงทุนออกจากการลงทุนภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

Read More »