ทำความรู้จัก Price Pattern เครื่องมือที่ช่วยวางแผน การเทรด Forex

Price Pattern

ตลาด Forex เป็นตลาดที่ความผันผวนสูง และยากต่อการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การที่นักลงทุนจะเข้ามาทำกำไร หรือ เทรด Forex จะต้องศึกษาหาความรู้ และฝึกใช้อินดิเคเตอร์ที่จะช่วยให้ การเทรด Forex มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคนิคการเทรดก็เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งถ้าเรารู้จักเทคนิคมากเท่าไร ก็จะทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ การเทรด Forex ในสภาวะตลาดต่าง ๆ มากเท่านั้น เช่น Candlestick (กราฟแท่งเทียน) และ Price Action (พฤติกรรมราคา) สำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึง Price Pattern ซึ่งเป็นเทคนิคที่เทรดนักลงทุนมืออาชีพนิยมใช้มากที่สุด

Price Pattern

Price Pattern คืออะไร ?

Price Pattern หรือ Chart Pattern คือ รูปแบบของราคาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดจากการเรียงตัวกันของกราฟ โดยนักลงทุนสามารถใช้รูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ มาคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ นอกจากนี้ รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะสามารถตีความ และส่งสัญญาณที่แตกต่างกันออกไป

ประเภทของ Price Pattern

Price Pattern แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns) และ รูปแบบการไปต่อ (Continuous Patterns) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns)

รูปแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า กราฟราคาจะมีการปรับตัวเร็ว ๆ นี้ เมื่อการเกิดรูปแบบสิ้นสุดลง

  • หากรูปแบบเกิดที่เส้น “แนวรับ” แสดงว่า แนวโน้มอาจเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น
  • หากรูปแบบเกิดที่เส้น “แนวต้าน” แสดงว่า แนวโน้มอาจเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

Price Pattern

รูปแบบการไปต่อ (Continuous Patterns)

รูปแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า กราฟราคาจะไปต่อในแนวโน้มเดิม ซึ่งอาจเป็นการไปต่ออย่างต่อเนื่อง หรือหยุดพักเพื่อไปต่อ

  • หากรูปแบบเกิดที่ “แนวโน้มขาลง” แสดงว่า แนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลง และไปต่อในแนวโน้มขาลง
  • หากรูปแบบเกิดที่ “แนวโน้มขาขึ้น” แสดงว่า แนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลง และไปต่อในแนวโน้มขาขึ้น

Price Pattern

ตัวอย่าง Price Pattern

Head and Shoulders

Price Pattern

กราฟรูปแบบนี้จะมีลักษณะเหมือนหัวคน และมีไหล่ 2 ข้าง และจะมีเส้นแนวรับเป็นเหมือนเส้นคอ หรือ Neck Line เป็นลักษณะกราฟที่ต้องระวังมากที่สุด เนื่องจากหากไหล่ขวา ลงมาทดสอบที่เส้น Neck Line และทะลุแนวรับลงมา แนวโน้มในอนาคตจะสามารถเป็นเป็นขาลงได้ทันที

Ascending Triangle

Price Pattern

กราฟรูปแบบนี้ เกิดจากเส้น 2 เส้น คือ เส้นแนวต้าน และเส้น Uptrend Line เมื่อทำการตีเส้นจะได้กรอบสำหรับ เทรด Forex แต่เส้นทั้งสองเส้นจะบีบเข้ากันเรื่อย ๆ ซึ่งการโดนบีบเข้าหากัน แสดงถึงสัญญาณว่ากราฟจะเกิดการกลับตัวหรือไปต่อ โดยถ้ากราฟทะลุแนวต้านขึ้นด้านบนถือเป็นสัญญาณที่ดี และอาจมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ถ้ากราฟทะลุลงข้างล่างอาจมีแนวโน้มเป็นขาลง

Double Bottom

Price Pattern

กราฟรูปแบบนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่า กราฟจะกลับตัวจากขาลง (Downtrend) เป็น Sideway หรือขาขึ้น (Uptrend)


อย่างไรก็ตาม รูปแบบกราฟที่ได้กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เจอบ่อยใน การเทรด Forex ด้วยเทคนิคแบบ Price Pattern ในความเป็นจริงยังมีลักษณะกราฟที่นักลงทุนยังต้องเจออยู่อีกมาก ดังนั้น การเทรดเชิงเทคนิคจึงจำเป็นต้องใช้การฝึกฝน และการวิเคราะห์ที่ดี เพื่อให้เกิดโอกาสในการทำกำไรได้มากที่สุด

Sourceทีมงาน Traderbobo

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่สาระน่ารู้

อ่านรีวิวโบรกเกอร์เพิ่มเติมได้ที่Review Broker

Social Share

Facebook
Twitter