Price Pattern คืออะไร? รูปแบบราคาที่เจอบ่อยในตลาด Forex

Table of Contents
Price Pattern

ตลาด Forex เป็นตลาดที่ความผันผวนสูง และยากต่อการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การที่นักลงทุนจะเข้ามาทำกำไร หรือ เทรด Forex จะต้องศึกษาหาความรู้ และฝึกใช้อินดิเคเตอร์ที่จะช่วยให้ การเทรด Forex มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคนิคการเทรดก็เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งถ้าเรารู้จักเทคนิคมากเท่าไร ก็จะทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ การเทรด Forex ในสภาวะตลาดต่าง ๆ มากเท่านั้น เช่น Candlestick (กราฟแท่งเทียน) และ Price Action (พฤติกรรมราคา) และ Price Pattern (รูปแบบราคา)

สำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึง Price Pattern ซึ่งเป็นเทคนิคที่เทรดนักลงทุนมืออาชีพนิยมใช้มากที่สุด รวมไปถึงรูปแบบ Price Pattern ที่เจอบ่อยในตลาด Forex หากรู้เกี่ยวกับ Price Pattern จะช่วยให้สามารถกำหนดทิศทางของราคาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้การวิเคราะห์ Price Pattern ร่วมกับเครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจเทรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • Price Pattern คืออะไร?
 • ประเภทของ Price Pattern
 • รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns)
 • รูปแบบการไปต่อ (Continuous Patterns)
 • Price Pattern ที่เจอบ่อย
 • ข้อจำกัดของ Price Pattern
 • สรุป Price Pattern คืออะไร

———————————— 🐶 ————————————

Price Pattern

Price Pattern คืออะไร ?

Price Pattern หรือ Chart Pattern คือ รูปแบบของราคาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดจากการเรียงตัวกันของกราฟ โดยนักลงทุนสามารถใช้รูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ มาคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ นอกจากนี้ รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะสามารถตีความ และส่งสัญญาณที่แตกต่างกันออกไป

ประเภทของ Price Pattern

Price Pattern แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูปแบบกลับตั

ว (Reversal Patterns) และ รูปแบบการไปต่อ (Continuous Patterns) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns)

รูปแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า กราฟราคาจะมีการปรับตัวเร็ว ๆ นี้ เมื่อการเกิดรูปแบบสิ้นสุดลง

 • หากรูปแบบเกิดที่เส้น “แนวรับ” แสดงว่า แนวโน้มอาจเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น
 • หากรูปแบบเกิดที่เส้น “แนวต้าน” แสดงว่า แนวโน้มอาจเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

Price Pattern

รูปแบบการไปต่อ (Continuous Patterns)

รูปแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า กราฟราคาจะไปต่อในแนวโน้มเดิม ซึ่งอาจเป็นการไปต่ออย่างต่อเนื่อง หรือหยุดพักเพื่อไปต่อ

 • หากรูปแบบเกิดที่ “แนวโน้มขาลง” แสดงว่า แนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลง และไปต่อในแนวโน้มขาลง
 • หากรูปแบบเกิดที่ “แนวโน้มขาขึ้น” แสดงว่า แนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลง และไปต่อในแนวโน้มขาขึ้น

Price Pattern

การจับจังหวะเทรดจาก Continuous Patterns เป็นรูปแบบการพักตัวของราคาในช่วงแนวโน้มขาขึ้นนั้นจะช่วยทำให้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทิศทางขาขึ้นได้ แต่ควรต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ และป้องกันการขาดทุนในกรณีที่ความผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์กราฟของนักลงทุนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้

Price Pattern ที่เจอบ่อย

Head and Shoulders Pattern

กราฟรูปแบบนี้จะมีลักษณะเหมือนหัวคน และมีไหล่ 2 ข้าง และจะมีเส้นแนวรับเป็นเหมือนเส้นคอ หรือ Neck Line เป็นลักษณะกราฟที่ต้องระวังมากที่สุด เนื่องจากหากไหล่ขวา ลงมาทดสอบที่เส้น Neck Line และทะลุแนวรับลงมา แนวโน้มในอนาคตจะสามารถเป็นเป็นขาลงได้ทันที

Price Pattern

Ascending Triangle Pattern

กราฟรูปแบบนี้ เกิดจากเส้น 2 เส้น คือ เส้นแนวต้าน และเส้น Uptrend Line เมื่อทำการตีเส้นจะได้กรอบสำหรับ เทรด Forex แต่เส้นทั้งสองเส้นจะบีบเข้ากันเรื่อย ๆ ซึ่งการโดนบีบเข้าหากัน แสดงถึงสัญญาณว่า กราฟจะเกิดการกลับตัวหรือไปต่อ โดยถ้ากราฟทะลุแนวต้านขึ้นด้านบนถือเป็นสัญญาณที่ดี และอาจมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ถ้ากราฟทะลุลงข้างล่างอาจมีแนวโน้มเป็นขาลง

Price Pattern

Double Bottom Pattern

กราฟรูปแบบนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่า กราฟจะกลับตัวจากขาลง (Downtrend) เป็น Sideway หรือขาขึ้น (Uptrend) โดยมี Pattern ที่เป็นสัญญาณว่า กราฟกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้น เมื่อกราฟวิ่งลงสลับขึ้นมีลักษณะคล้ายตัว W แต่ไม่ได้จะมีรูปร่างเป็นตัว W ที่ชัดเจนเสมอไป สามารถสังเกตได้จาก Pattern จะมีจุดต่ำสุดอยู่ 2 จุด โดยที่ทั้ง 2 จุดอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และมียอดอยู่ตรงกลาง 1 จุด

Price Pattern

ข้อจำกัดของ Price Pattern

 • Price Pattern เป็นเพียงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ลักษณะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากรูปแบบกราฟเท่านั้น ยังไม่สามารถจำแนกปัจจัยของการเกิดราคาเหล่านั้นได้ลึกมากพอ ในบางครั้งการพุ่งขึ้นหรือต่ำลงของกราฟราคาอาจเกิดจากหลายปัจจัย รวมไปถึงการปั่นราคาด้วยเช่นกัน
 • การมอง Price Pattern สามารถมองได้หลายรูปแบบ ทำให้การวิเคราะห์อาจคลาดเคลื่อนได้

สรุป Price Pattern คืออะไร

Price Pattern เกิดมากจากนักวิเคราะห์เก็บข้อมูลการซื้อขายและปริมาณการซื้อขาย เก็บสถิติในอดีต สร้างกราฟราคาขึ้นมา เพื่อประเมินแนวโน้ม และความผันผวนของราคาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต จากพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนในตลาด Forex ในลักษณะใกล้เคียงเดิม ราคาจะเดินทางต่อไปในรูปแบบที่ซ้ำกันกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จึงเกิดเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า Price Pattern ขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม รูปแบบกราฟที่ได้กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เจอบ่อยใน การเทรด Forex ด้วยเทคนิคแบบ Price Pattern ในความเป็นจริงยังมีลักษณะกราฟที่นักลงทุนยังต้องเจออยู่อีกมาก ดังนั้น การเทรดเชิงเทคนิคจึงจำเป็นต้องใช้การฝึกฝน และการวิเคราะห์ที่ดี เพื่อให้เกิดโอกาสในการทำกำไรได้มากที่สุด

———————————— 🐶 ————————————

Sourceทีมงาน Traderbobo

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่สาระน่ารู้

อ่านรีวิวโบรกเกอร์เพิ่มเติมได้ที่Review Broker

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense
Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense