ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินใน “ตลาด Forex”

Table of Contents
ตลาด Forex

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินใน ตลาด Forex เป็นเรื่องพื้นฐานที่นักลงทุนควรรู้ แต่หลายคนมักมองข้าม เนื่องจากคิดว่าไม่สำคัญเท่าการเทรดแบบมีกลยุทธ์ต่าง ๆ แต่แท้จริงแล้วหากเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์กราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในอนาคตอีกด้วย บทความนี้จะพูดถึงปัจจัยหลัก ๆ ที่มีผลต่อค่าเงินใน ตลาด Forex

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มของค่าเงินใน “ตลาด Forex”

1. นโยบายการเงิน

เป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นโยบายที่ส่งผลรุนแรงต่อค่าเงินก็อย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย ดังนั้น หากคุณกำลังวิเคราะห์คู่เงินใดคู่เงินหนึ่งอยู่ ในเวลาใกล้ช่วงประกาศอัตราดอกเบี้ยของคู่เงินนั้น ๆ ต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

2. การนำเข้าและส่งออก

เป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อแนวโน้มของค่าเงินในประเทศนั้น ๆ เราจะต้องติดตามข่าวสารว่าช่วงนั้นประเทศของคู่เงินนั้น นำเข้าหรือส่งออกอะไรมากน้อย และมีอุปสงค์อุปทานอย่างไร

3. สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ

เนื่องสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดนโยบายทางการเงิน และก็มีขอบเขตกว้างขวางไปถึงการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน การท่องเที่ยว และการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการเงินในประเทศทั้งสิน

4. ปัจจัยอื่น ๆ

อาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกิดขึ้นยากกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือแม้แต่โรคระบาดที่เรากำลังพบเจอกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ และจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมันของประเทศนั้น ๆ แน่นอน รวมไปถึงสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน ตลาด Forex จำเป็นต้องอาศัยทั้งการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคและการติดตามข่าวสารควบคู่กัน เพื่อที่เราจะได้ทำการวิเคราะห์อย่างแม่นยำ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งพื้นฐานที่นักลงทุนควรรู้ก่อนคิดจะลงมือเทรดจริง


Source: ทีมงาน Traderbobo

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: สาระน่ารู้

อ่านรีวิวโบรกเกอร์เพิ่มเติมได้ที่: Review Broker

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense
Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense