5 โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำสุด ปี 2024

Table of Contents
โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ

การเลือกโบรกเกอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเทรด Forex และ “โบรกเกอร์สเปรดต่ำ” มักเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเทรดเดอร์ เพราะค่า Spread ถือเป็นต้นทุนการเทรดหลักของเทรดเดอร์อย่างเราเลยครับ ดังนั้น ยิ่งโบรกไหนมีค่าสเปรดต่ำมากเท่าไร จะยิ่งช่วยลดต้นทุนการเทรดได้มากเท่านั้น

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และการเลือกโบรกเกอร์จำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้ บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น

. . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . .

โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ คืออะไร

โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ คือ โบรกเกอร์ที่คุณสามารถเทรดด้วยค่าสเปรดที่ต่ำกว่าโบรกอื่น ๆ ซึ่งค่าสเปรดเป็นหนึ่งในต้นทุนการเทรดที่สำคัญ

เนื่องจากฟอเร็กซ์เป็นการซื้อขายแบบ CFDs ดังนั้น คุณต้องดำเนินการผ่านโบรกเกอร์ที่ให้บริการเท่านั้น และโบรกเกอร์จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการเทรดกับคุณครับ

โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำจะช่วยให้คุณสามารถซื้อคู่เงินในราคาที่ถูกกว่าโบรกเกอร์ที่มีสเปรดสูงได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเทรดได้ดี เพราะค่า Spread จะถูกรวมอยู่ในราคาซื้อขายของคู่เงิน และคุณต้องเสียให้กับโบรกเกอร์ทุกครั้งที่มีการเปิดออเดอร์ ดังนั้น จึงถือเป็นต้นทุนการเทรดที่เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญมากที่สุดครับ

. . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . .

ค่า Spread คืออะไร มีอะไรบ้าง

ค่าสเปรด (Spread) คือ ค่าส่วนต่างของราคาซื้อ (Bid) กับราคาขาย (Ask) เป็นหนึ่งในค่าธรรมเนียมการเทรดที่คุณต้องเสียให้กับทางโบรกเกอร์ Forex ทุกครั้งที่ทำการเปิดออเดอร์ เพราะมันจะถูกรวมอยู่ในราคาของคู่เงินไว้แล้ว ซึ่งในแต่ละโบรกเกอร์จะมีจำนวนที่ไม่เท่ากัน

ประเภทของค่า Spread มีอะไรบ้าง?

ค่า Spread ที่โบรกเกอร์ใช้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สเปรดคงที่และสเปรดลอยตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ค่าสเปรดคงที่ (Fixed)

สเปรดคงที่ (Fixed) คือ ค่าสเปรดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนและการแปรปรวนของตลาด

2. ค่าสเปรดลอยตัว (Variable)

สเปรดลอยตัว (Variable) คือ ค่าสเปรดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของตลาด ซึ่งโบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่จะใช้สเปรดประเภทนี้

📢 โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่จะใช้ค่าสเปรดแบบลอยตัว เนื่องจากในแง่มุมของการทำธุรกิจสเปรดลอยตัวจะสามารถสร้างกำไรได้มากกว่า ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมักมองหาโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำและค่าธรรมเนียมถูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น

ค่า Spread ต่ำของโบรกเกอร์ดูยังไง?

การดูค่าสเปรดของโบรกเกอร์ Forex และนำมาเปรียบเทียบกันค่อนข้างสำคัญครับ เนื่องจากค่า Spread ต่างกันเพียงแค่ 0.5-1.0 pips ก็สามารถส่งผลต่อกำไรที่คุณจะได้รับค่อนข้างมากเลยทีเดียว ซึ่งคุณสามารถดูค่าสเปรดของแต่ละโบรกเกอร์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. ค่าสเปรดของโบรกเกอร์ดูตรงไหน?

เมื่อคุณทำการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำที่คุณสนใจเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัสในการเข้าโปรแกรมเทรด (MT4 และ MT5) ขึ้นอยู่กับการรองรับของโบรกเกอร์แต่ละราย หลังจากนั้นเมื่อเปิดโปรแกรมเทรดขึ้นมา คุณจะพบเจอกับหน้าดังต่อไปนี้ และค่าสเปรดจะอยู่ทางซ้ายมือครับ

ค่าสเปรด Forex ของโบรกเกอร์ดูตรงไหน

2. ค่า Spread แต่ละโบรกคิดยังไง?

ค่า Spread แต่ละโบรกคิดยังไง

ยกตัวอย่างค่าสเปรดของ IUX เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

ค่าสเปรดแต่ละโบรกเกอร์ในโปรแกรมเทรดจะถูกนำเสนอในหน่วย “จุด” ซึ่งในหน้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะบอกเป็นหน่วย “Pips” โดย 10 จุด = 1 Pips ดังนั้น หากคุณต้องการรู้ค่าสเปรดให้นำ ค่าสเปรดในโปรแกรมเทรด/10 จะได้ค่าสเปรดในหน่วย Pips ออกมาครับ

ตัวอย่างเช่น

ค่าสเปรดของ IUX สำหรับเทรดทอง (XAUUSD) คือ 17 จุด

ดังนั้น 17/10 = 1.7 pips หมายความว่า ค่าสเปรดทองในโบรกเกอร์ IUX คือ 1.7 pips

*หมายเหตุ: การเปรียบเทียบค่าสเปรดของแต่ละโบรกเกอร์ ควรดูจำนวนจุดทศนิยมร่วมด้วย เพราะถ้าโบรกใดมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง หากต้องการรู้ค่าสเปรดเป็นหน่วย Pips จำเป็นต้องนำมาหาร 100 ครับ

3. การคำนวณค่า Spread รวมกับค่า Commission

สมมติว่า ราคา Bid และ Ask ของคู่สกุลเงิน EURJPY มีรายละเอียดดังนี้

ราคา Bid = 159.084

ราคา Ask = 159.084

หมายความว่า ค่า Spread ของ EURJPY เท่ากับ 0 หรือไม่มี Spread นั่นเอง แต่หากในบัญชีที่คุณใช้มีการคิดค่า Commission เพิ่มเติม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค่า Commission จะอยู่ที่ $3/Lot/Side และหากคุณเปิดล็อตที่ 0.01 Lot จะมีวิธีการคิดค่า Commission รวม ดังนี้

$6 x 0.01 = $0.06

หมายความว่า การเปิดล็อต 0.01 ในคู่สกุลเงิน EURJPY ซึ่งมีค่า Spread เท่ากับ 0 แต่คุณต้องจ่ายค่า Commission ให้กับโบรกเกอร์ $0.06 ครับ

*หมายเหตุ: หากคู่สกุลเงินที่คุณเลือกเทรดมีค่าสเปรดมากกว่า 0 คุณต้องนำค่าสเปรดไปบวกเพิ่มกับค่าคอมมิชชันด้วยครับ

. . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . .

วิธีเลือกโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำสุด ปี 2024

สำหรับการเลือกโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ เราขอสรุปออกมาง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน เพื่อประกอบการตัดสินใจของเทรดเดอร์ทุกท่าน

1. เปรียบเทียบค่าสเปรดแต่ละโบรกเกอร์

ศึกษาและเปรียบเทียบค่าสเปรดแต่ละโบรกเกอร์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีข่าว เนื่องจากโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะมีสเปรดค่อนข้างถ่าง (สเปรดสูงขึ้นกว่าปกติ) ณ ช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ โบรกเกอร์จะมีค่าสเปรดของแต่ละคู่เงินที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณอาจพิจารณาค่าสเปรดของคู่เงินที่ต้องการซื้อขายเป็นหลักครับ

2. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์สเปรดต่ำ

อย่าลืมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำที่คุณสนใจ เช่น ประสบการณ์การให้บริการ, รีวิวจากผู้ใช้งานจริง, ปัญหาด้านการฝากถอน และที่สำคัญ คือ ใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตแสดงถึงความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ได้เป็นอย่างดี

3. ตรวจสอบเงื่อนไขการฝากถอนของแต่ละโบรกเกอร์

อ่านและตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อขายให้ดีก่อนตัดสินใจเปิดบัญชีและทำการฝากถอนทุกครั้ง รวมถึงควรพิจารณาความเร็วในการฝากถอนร่วมด้วยครับ เนื่องจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเทรดของคุณได้ในแง่ของการเติม Margin ให้ทันท่วงที

4. ทดลองใช้งานโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ

ทดลองการใช้งานจริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำที่คุณเลือก เช่น ความเสถียรของระบบ และการบริการลูกค้า ซึ่งคุณอาจลองเทรดในบัญชี Demo หรือบัญชีทดลองก่อนได้ครับ

5. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากโบรกเกอร์สเปรดต่ำ

โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่หากมีโปรโมชันหรือโบนัสให้ลูกค้าด้วยอาจดีกว่า เนื่องจากโบนัสจะช่วยลดต้นทุนการเทรดของคุณได้ระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น เงื่อนไขการรับโบนัส, เงื่อนไขการถอนกำไรที่ได้จากการเทรดด้วยโบนัส และเงื่อนไขการเทรดในประเภทบัญชีที่สามารถรับโบนัสได้ เช่น ค่าสเปรด, ค่าคอมมิชชัน, เลเวอเรจ และค่าสวอป

📢 ก่อนตัดสินใจเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไม่ควรพิจารณาแง่มุมเดียว เพราะคุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดีมีมากกว่าสเปรดต่ำ เช่น ใบอนุญาต (ความน่าเชื่อถือ), การบริการลูกค้า, ความเร็วในการส่งคำสั่งและการฝากถอน, โบนัสเทรดฟรี รวมถึงความเสถียรของระบบ ซึ่งเราได้ทำการจัดอันดับโบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติเด่นในแต่ละด้านไว้ในบทความข้างล่างนี้แล้วครับ

. . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . .

แนะนำ! 5 โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำสุด ปี 2024

แนะนำโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำสุด 2024

Traderbobo ขอแนะนำ 5 โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำสุด ปี 2024 เพื่อประกอบการตัดสินใจของเทรดเดอร์ทุกท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • อันดับ 1 IUX
 • อันดับ 2 Exness
 • อันดับ 3 IC Markets
 • อันดับ 4 TMGM
 • อันดับ 5 Eightcap

ตารางเปรียบเทียบค่าสเปรดแต่ละโบรกเกอร์

Spread

Free Commission

Free

Swap

Leverage

เงินฝากขั้นต่ำ

Free

Bonus

iux โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

0.2

1:3000

$10

exness โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

0.2

ไม่จำกัด

แต่มีเงื่อนไขในการใช้งานค่อนข้างมาก

$10

ic markets โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

0.8

1:1000

$200

tmgm โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

1.0

1:500

$100

eightcap โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

1.0

1:500

$20

*หมายเหตุ: เปรียบเทียบค่า Spread ในบัญชี Standard เนื่องจากเป็นบัญชียอดนิยมที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลือกใช้งาน โดยมีหน่วยเป็น pips และอ้างอิงข้อมูลจากทางหน้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ (หากคุณต้องการตรวจสอบค่า Spread ในบัญชีมืออาชีพ สามารถดูได้ที่หัวข้อหลักของแต่ละโบรกเลยครับ ซึ่งผมได้รวบรวมค่าสเปรดของคู่เงินหลักในแต่ละโบรกเกอร์ไว้ด้วย)

อันดับ 1 IUX : โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

IUX โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ 2024

ข้อมูลภาพรวมของโบรกเกอร์ IUX

 • ก่อตั้งเมื่อปี: 2016
 • ใบอนุญาต: FSCA และ SVGFSA
 • แพลตฟอร์ม: MT5, IUX Web Trade และ IUX App Trade
 • เงินฝากขั้นต่ำ: $10
 • โบนัสฟรี: มี

โบรกเกอร์ IUX สเปรดต่ำจริงไหม?

โบรกเกอร์สเปรดต่ำอันดับ 1 ได้แก่ IUX เพราะมีจุดเด่นด้านต้นทุนการเทรดเป็นอย่างมากครับ โดยมีค่า Spread ที่ต่ำกว่าโบรกเกอร์รายอื่นอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างในบัญชี Standard ที่ค่าสเปรดอยู่ที่ 0.2 pips ด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง $10 รวมถึงคุณสามารถใช้ Leverage สูงสุดถึง 1:3000

ซึ่งหากเป็นโบรกเกอร์รายอื่นคุณอาจจำเป็นต้องเปิดบัญชีมืออาชีพที่มีเงินฝากขั้นต่ำสูงขึ้น เพื่อให้ได้ค่าสเปรดและเลเวอเรจเทียบเท่าบัญชี Standard ของ IUX จึงทำให้บัญชี Standard กลายเป็นหนึ่งในบัญชีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีอีกบัญชีที่ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน คือ บัญชี Raw โดยมี Spread เริ่มต้น 0.0 pips

เทรดเพื่อรับ
โบนัสฟรี $30
IUX

แค่เปิดบัญชีครั้งแรกกับ IUX รับโบนัสต้อนรับฟรี $30
ถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไขด้วย Spread เริ่มต้น 0.2 Pips

เปรียบเทียบค่า Spread แต่ละประเภทบัญชี

ประเภทบัญชีค่า Spread เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ
Standard0.2 pips$10
Standard+0.5 pips$10
Raw0.0 pips$500
Pro0.1 pips$500

เปรียบเทียบค่า Spread Forex ของคู่เงินหลัก IUX

คู่เงินStandardRaw
XAUUSD1.4 pips0.5 pips
EURUSD0.6 pips0.0 pips
GBPUSD0.8 pips0.0 pips
GBPJPY1.4 pips0.1 pips
EURJPY1.6 pips0.0 pips
AUDUSD1.0 pips0.0 pips
USDJPY0.8 pips0.0 pips

ค่าธรรมเนียมการเทรดอื่นนอกจากค่า Spread

 • IUX ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน
 • IUX ไม่มีค่า Swap ทุกประเภทบัญชีและทุกสินทรัพย์
 • IUX มีค่า Commission $3/Lot/Side ในบัญชี Raw

ระยะเวลาการฝากและถอนเงิน

 • ความเร็วในการฝาก: ทันที
 • ความเร็วในการถอน: ประมาณ 5-10 นาที

ช่องทางการฝากและถอนเงิน

ช่องทางการฝากถอนโบรกเกอร์ IUX

อันดับ 2 Exness : โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

Exness โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ 2024

ข้อมูลภาพรวมของโบรกเกอร์ Exness

 • ก่อตั้งเมื่อปี: 2008
 • ใบอนุญาต: CySEC, FSCA และ FSA
 • แพลตฟอร์ม: MT4, MT5 และ WebTrader
 • เงินฝากขั้นต่ำ: $10
 • โบนัสฟรี: ไม่มี

โบรกเกอร์ Exness สเปรดต่ำจริงไหม?

โบรกเกอร์สเปรดต่ำอันดับ 2 ได้แก่ Exness เพราะค่าสเปรดเริ่มต้นที่ทางโบรกนำเสนอไว้มีจำนวนค่อนข้างต่ำเลยครับ และจากข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ดูเหมือน Exness จะได้เปรียบในการแข่งขันด้าน Leverage ที่ไม่จำกัด ซึ่ง Leverage เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเพิ่มอำนาจในการเทรดให้กับคุณ แต่คุณควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการใช้งานให้ดี โดย Exness กำหนดไว้ดังนี้

 • คุณจะต้องมี Equity ต่ำกว่า $1,000
 • คุณจะต้องมีออเดอร์ที่ปิดไปแล้ว 10 ออเดอร์ขึ้นไป โดยต้องมีขนาดล็อตรวมกันไม่ต่ำกว่า 5 ล็อต ในบัญชีจริง
 • คุณไม่สามารถใช้ Unlimited Leverage ได้กับสินทรัพย์ที่มี Margin คงที่ ได้แก่ คู่เงิน Exotic, Crypto, พลังงาน, หุ้น, ดัชนี และโลหะมีค่า

ค่าสเปรด Exness สำหรับบัญชี Standard เริ่มต้นที่ 0.2 pips โดยมีเงินฝากขั้นต่ำเพียง $10 และตามโฆษณาของทางโบรกให้ Leverage ไม่จำกัด แต่ในความเป็นจริงคุณจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขหลายข้อถึงจะมีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอพิเศษนี้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงที่มีข่าวหรือมี Volume การซื้อขายจำนวนมาก ค่าสเปรดของ Exness จะสูงกว่าปกติ รวมถึงมีผู้ใช้บางรายพบปัญหาด้าน Requote และ Slippage

เปรียบเทียบค่า Spread แต่ละประเภทบัญชี

ประเภทบัญชีค่า Spread เริ่มต้นเงินฝากขั้นต่ำ
Standard0.2 pips$10
Standard Cent0.3 pips$10
Raw0.0 pips$1,000
Pro0.1 pips$1,000

เปรียบเทียบค่า Spread Forex ของคู่เงินหลัก Exness

คู่เงินStandardRaw
XAUUSD2.0 pips0.63 pips
EURUSD1.0 pips0.0 pips
GBPUSD1.2 pips0.1 pips
GBPJPY2.5 pips0.4 pips
EURJPY2.7 pips 0.5 pips
AUDUSD1.4 pips0.2 pips
USDJPY1.1 pips0.0  pips

ค่าธรรมเนียมการเทรดอื่นนอกจากค่า Spread

 • Exness ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน
 • Exness มีค่า Swap ทุกประเภทบัญชี
 • Exness มีค่า Commission $3.5/Lot/Side ในบัญชี Raw

ระยะเวลาการฝากและถอนเงิน

 • ความเร็วในการฝาก: ทันที
 • ความเร็วในการถอน: ประมาณ 30 นาที

ช่องทางการฝากและถอนเงิน

ช่องทางการฝากถอนโบรกเกอร์ Exness

อันดับ 3 IC Markets : โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

IC Markets โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ 2024

ข้อมูลภาพรวมของโบรกเกอร์ IC Markets

 • ก่อตั้งเมื่อปี: 2008
 • ใบอนุญาต: ASIC, FSA และ CySEC
 • แพลตฟอร์ม: MT4, MT5 และ cTrader
 • เงินฝากขั้นต่ำ: $200
 • โบนัสฟรี: ไม่มี

โบรกเกอร์ IC Markets สเปรดต่ำจริงไหม?

โบรกเกอร์สเปรดต่ำอันดับ 3 ได้แก่ IC Markets โบรกเกอร์ Forex สัญชาติออสเตรเลียและเป็นโบรกเกอร์ True ECN ที่มีสาขาหลายแห่ง ทำให้มีค่า Spread ค่อนข้างต่ำในบัญชีมืออาชีพ แต่ต้องแลกมาด้วยการจ่ายค่า Commission เพิ่มเติม

ทั้งนี้ IC Markets มีค่า Spread ระดับกลางในบัญชี Standard เริ่มต้นอยู่ที่ 0.8 pips และให้ Leverage จำกัดที่ 1:1000 อีกทั้ง ทางโบรกเกอร์ยังมีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีข่าวยังพบว่า ค่าสเปรด IC Markets ค่อนข้างถ่าง รวมถึงพบปัญหาด้าน Requote และ Slippage บ่อยครั้ง เนื่องจากระบบเทรดอาจไม่เสถียรเท่าที่ควร

เปรียบเทียบค่า Spread แต่ละประเภทบัญชี

ประเภทบัญชีค่า Spread เริ่มต้นเงินฝากขั้นต่ำ
บัญชี Standard0.8 pips$200
บัญชี Raw (cTrader)0.0 pips$200
บัญชี Raw (MetaTrader)0.0 pips$200

เปรียบเทียบค่า Spread Forex ของคู่เงินหลัก IC Markets

คู่เงินStandardRaw
XAUUSD2.08 pips1.08 pips
EURUSD0.62 pips0.02 pips
GBPUSD0.83 pips0.23 pips
USDCAD0.85 pips0.25 pips
USDJPY0.74 pips0.14 pips

ค่าธรรมเนียมการเทรดอื่นนอกจากค่า Spread

 • IC Markets ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน
 • IC Markets มีค่า Swap ทุกประเภทบัญชี
 • IC Markets มีค่า Commission $3/Lot/Side ในบัญชี Raw (cTrader)
 • IC Markets มีค่า Commission $3.5/Lot/Side ในบัญชี Raw (MetaTrader)

ระยะเวลาการฝากและถอนเงิน

 • ความเร็วในการฝาก: ประมาณ 30 นาที
 • ความเร็วในการถอน: 1-2 วันทำการ

ช่องทางการฝากและถอนเงิน

ช่องทางการฝากถอนโบรกเกอร์ IC Markets

อันดับ 4 TMGM : โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

TMGM โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ 2024

ข้อมูลภาพรวมของโบรกเกอร์ TMGM

 • ก่อตั้งเมื่อปี: 2013
 • ใบอนุญาต: ASIC และ FMA
 • แพลตฟอร์ม: MT4, MT5 และ WebTrader
 • เงินฝากขั้นต่ำ: $100
 • โบนัสฟรี: ไม่มี

โบรกเกอร์ TMGM สเปรดต่ำจริงไหม?

โบรกเกอร์สเปรดต่ำอันดับ 4 ได้แก่ TMGM เพราะมีค่าสเปรดในบัญชีมืออาชีพต่ำ โดยเริ่มต้นที่ 0.0 pips และคิดค่า Commission เพิ่มเติม $3.5/Lot/Side แต่หากคุณเปิดบัญชี Standard จะพบค่าสเปรดที่ค่อนข้างสูงเลยครับ นอกจากนี้ TMGM ยังไม่รองรับการทำธุรกรรมผ่านธนาคารไทย และจำกัด Leverage เพียงแค่ 1:500 เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์รายอื่น

เปรียบเทียบค่า Spread แต่ละประเภทบัญชี

ประเภทบัญชีค่า Spread เริ่มต้นเงินฝากขั้นต่ำ
Classic1.0 pips$100
EDGE0.0 pips$100

เปรียบเทียบค่า Spread Forex ของคู่เงินหลัก TMGM

คู่เงินEDGE
XAUUSD1.2 pips
EURUSD0.2 pips
GBPUSD0.3 pips
GBPJPY0.8 pips
EURJPY0.4 pips
AUDUSD0.1 pips
USDJPY0.2 pips

ค่าธรรมเนียมการเทรดอื่นนอกจากค่า Spread

 • TMGM ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน
 • TMGM มีค่า Swap ทุกประเภทบัญชี
 • TMGM มีค่า Commission $3.5/Lot/Side ในบัญชี EDGE

ระยะเวลาการฝากและถอนเงิน

 • ความเร็วในการฝาก: ประมาณ 1 วันทำการ
 • ความเร็วในการถอน: 1-3 วันทำการ

ช่องทางการฝากและถอนเงิน

ช่องทางการฝากถอนโบรกเกอร์ TMGM

อันดับ 5 Eightcap : โบรกเกอร์สเปรดต่ำ

Eightcap โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ 2024

ข้อมูลภาพรวมของโบรกเกอร์ Eightcap

 • ก่อตั้งเมื่อปี: 2009
 • ใบอนุญาต: ASIC และ FCA
 • แพลตฟอร์ม: MT4, MT5 และ WebTrader
 • เงินฝากขั้นต่ำ: $20
 • โบนัสฟรี: ไม่มี

โบรกเกอร์ Eightcap สเปรดต่ำจริงไหม?

โบรกเกอร์สเปรดต่ำอันดับ 5 ได้แก่ Eightcap เพราะค่าสเปรด Eightcap ในบัญชี Standard ค่อนข้างสูงโดยเริ่มต้นที่ 1 pips แต่ในบัญชี Raw เริ่มต้นเพียง 0.0 pips ครับ แต่เป็นที่รู้กันดีว่า บัญชี Raw จะมีการคิดค่า Commission เพิ่มเติม นอกจากนี้ ทางโบรกเกอร์ยังให้ Leverage จำกัดเพียง 1:500 เท่านั้น

เปรียบเทียบค่า Spread แต่ละประเภทบัญชี

ประเภทบัญชีค่า Spread เริ่มต้นเงินฝากขั้นต่ำ
บัญชี Standard1.0 pips$20
บัญชี Raw0.0 pips$20

เปรียบเทียบค่า Spread Forex ของคู่เงินหลัก Eightcap

Raw
XAU/USD0.10 pips
EUR/USD0.01 pips
GBP/USD0.01 pips
EUR/JPY0.40 pips
AUD/USD0.27 pips
USD/JPY0.23 pips

ค่าธรรมเนียมการเทรดอื่นนอกจากค่า Spread

 • Eightcap ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน
 • Eightcap มีค่า Swap ทุกประเภทบัญชี
 • Eightcap มีค่า Commission $3.5/Lot/Side ในบัญชี Raw

ระยะเวลาการฝากและถอนเงิน

 • ความเร็วในการฝาก: ประมาณ 1-2 ชม.
 • ความเร็วในการถอน: 1-3 วันทำการ

ช่องทางการฝากและถอนเงิน

ช่องทางการฝากถอนโบรกเกอร์ Eightcap

. . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . .

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ

1. โบรกเกอร์ Forex ไหนสเปรดต่ำสุด ปี 2024

โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำสุด ปี 2024 คือ IUX ครับ เนื่องจากมีค่าสเปรดในบัญชี Standard เริ่มต้นเพียง 0.2 pips และสเปรดของคู่เงินหลักก็ต่ำกว่าโบรกอื่น ๆ มาก

2. โบรกเกอร์สเปรด 0 มีอะไรบ้าง?

โบรกเกอร์สเปรด 0 ได้แก่ IUX, Exness, IC Markets, TMGM และ Eightcap ซึ่งส่วนใหญ่ค่าสเปรด 0 จะอยู่ในบัญชีมืออาชีพ และมีการคิดค่า Commission เพิ่มเติม

. . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . .

สรุป โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ ปี 2024

ค่าสเปรดเป็นต้นทุนการเทรดสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ดังนั้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงมักมองหาโบรกเกอร์สเปรดต่ำ เพื่อลดต้นทุนในการเทรดให้ได้มากที่สุด และ 5 โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ ปี 2024 มีดังนี้

 • อันดับ 1 IUX
 • อันดับ 2 Exness
 • อันดับ 3 IC Markets
 • อันดับ 4 TMGM
 • อันดับ 5 Eightcap

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกโบรกเกอร์จำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เพราะการเทรดฟอเร็กซ์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือหรือใบอนุญาตของโบรกเกอร์ก่อนตัดสินใจทุกครั้ง


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense
Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense