SMC (Smart Money Concept) คืออะไร? ระบบเทรด Forex แบบรายใหญ่

Table of Contents
SMC Smart Money Concept คืออะไร

SMC (Smart Money Concept) คือ ระบบเทรด Forex ตามแนวคิดของ Smart Money หรือกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ที่สามารถกำหนดทิศทางของตลาดได้ ดังนั้น ระบบเทรด SMC จึงช่วยให้คุณระบุแนวโน้ม และจับจังหวะเข้าซื้อ-ขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งในบทความนี้มีเนื้อหาสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนนำ SMC Forex ไปลองสนามจริง 😎

*หมายเหตุ: การเทรดฟอเร็กซ์ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องศึกษาการวิเคราะห์ทาง Fundamental และ Technical ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด

. . . . . . . . . . . . . . . .

SMC (Smart Money Concept) คือ ระบบเทรด Forex ตามแนวคิดของ Smart Money หรือกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ที่สามารถกำหนดทิศทางของตลาดได้ จากแนวคิดที่ว่า “การซื้อขายของกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่เป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาด”

ทั้งนี้ กลุ่ม Smart Money คือ สถาบันการเงิน, ธนาคาร, กองทุนเก็งกำไร และกองทุนรวม โดยกลุ่มเหล่านี้จะมีอำนาจในการซื้อขายจำนวนมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ครับ

SMC Forex คืออะไร?

📢 SMC Forex มีความหมายเดียวกับระบบเทรด SMC นั่นแหละครับ สืบเนื่องจากการเทรด Forex เป็นการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาคู่เงิน ทำให้เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยที่นำระบบเทรด SMC มาประยุกต์ใช้ในการเทรด Forex ส่งผลให้หลายคนเรียกมันว่า “SMC Forex”

ถึงแม้ระบบเทรด SMC Forex จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเทรดตามแนวโน้มของตลาด แต่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสังเกตพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money โดยข้อดีและข้อควรระวังในการเทรดมีดังนี้

ข้อดีในการเทรดด้วย SMC Forex (Smart Money Concept)

 • ช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ในตลาด
 • ทำให้มองเห็นภาพรวมของตลาดได้มากขึ้น
 • สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกตลาด รวมถึงตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่าง Forex
 • ช่วยหาจังหวะเข้าซื้อ-ขายได้อย่างแม่นยำ
 • เหมาะกับการลงทุนระยะยาว

ข้อควรระวังในการเทรดด้วย SMC Forex (Smart Money Concept)

 • การเทรดแบบ SMC นั้นไม่รับประกันความสำเร็จ ดังนั้น เทรดเดอร์อาจได้กำไรหรือขาดทุนได้เช่นกัน
 • การเทรดแบบ SMC จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของเทรดเดอร์ ซึ่งอาจมีความซับซ้อนสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
 • การเทรดแบบ SMC ควรใช้ร่วมกับ FVG Forex เพื่อยืนยันสัญญาณให้แม่นยำมากขึ้น

📢 FVG Forex เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้หาสัญญาณเข้าซื้อ-ขายของระบบเทรด SMC ครับ เนื่องจากจุดที่เกิด FVG (Fair Value Gap) คือ จุดที่ Smart Money อาจเข้ามามีบทบาทในตลาดมากที่สุด ซึ่งคุณสามารถเข้าไปศึกษาต่อได้ที่บทความข้างล่างนี้เลยครับ

หลักการสำคัญของ SMC คือ การเทรดของกลุ่ม Smart Money มักจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด โดยกลุ่ม Smart Money จะเข้าเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของตลาดในปริมาณมาก ทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีความแข็งแกร่ง

ในทางกลับกัน หากกลุ่ม Smart Money เข้าเทรดสวนทางกับแนวโน้มของตลาด มักจะเป็นการเทรดเพื่อดักจับเทรดเดอร์รายย่อยที่เทรดตามแนวโน้ม ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามักจะอ่อนแอ และจะเป็นช่วงพักฐานของตลาด

โครงสร้างของระบบเทรด SMC มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ Break of Structure (BoS) และ Change of Character (ChoCh) ซึ่งจะใช้สังเกตพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวโน้มของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

Break of Structure (BoS)▪ กลุ่ม Smart Money กำลังเข้าซื้อขายในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม
Change of Character (ChoCh)▪ กลุ่ม Smart Money กำลังเปลี่ยนทิศทางการเทรด

Break of Structure (BoS) คือ การที่ราคาทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณว่า กลุ่ม Smart Money กำลังเข้าเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของตลาด

ตัวอย่างของ Break of Structure (BoS)

Break of Structure (BoS) ของ SMC Forex

Change of Character (ChoCh) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อขาย ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณว่า กลุ่ม Smart Money กำลังเปลี่ยนทิศทางการเทรด

ตัวอย่างของ Change of Charactor (ChoCh)

Change of Charactor (ChoCh) ของ smc forex

📢 โครงสร้างของ SMC ทั้ง 2 แบบ มีความเกี่ยวข้องกันจากการที่ราคาเกิดเบรก High/Low ที่เป็นจุด BoS ของโครงสร้างราคา และทำให้เกิดเป็น ChoCh ในที่สุด ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นและเข้าใจโครงสร้างของราคามากยิ่งขึ้นครับ

วิธีหาจุดเข้าซื้อ-ขายด้วยระบบเทรด SMC (Smart Money Concept) แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ การดู Order Block และการดู Liquidity Grab โดยมีรายละเอียดดังนี้

Order Block คือ พื้นที่ที่เทรดเดอร์รายใหญ่หรือกลุ่ม Smart Money สะสมออเดอร์ซื้อขายไว้ โดยมักจะเป็นพื้นที่ที่มีระดับราคาสำคัญ เช่น แนวรับหรือแนวต้าน ระดับ Fibonacci Retracement หรือระดับราคาจิตวิทยา

Order Block เกิดขึ้นจากการที่เทรดเดอร์รายใหญ่มักจะวางออเดอร์ซื้อขายในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางตลาดได้ โดยเทรดเดอร์รายใหญ่มักจะวางออเดอร์ซื้อขายในลักษณะกระจายความเสี่ยง (Spread Order) กล่าวคือ จะวางออเดอร์ซื้อขายในราคาต่าง ๆ  กัน เพื่อให้สามารถจับคู่ออเดอร์ซื้อขายกับเทรดเดอร์รายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Order Block มีความสำคัญต่อเทรดเดอร์รายย่อย เนื่องจากสามารถช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถคาดการณ์ทิศทางตลาดได้ โดยเทรดเดอร์รายย่อยสามารถสังเกต Order Block บนกราฟราคา และหากราคาทะลุผ่าน Order Block ไปได้ แสดงว่าเทรดเดอร์รายใหญ่กำลังเปลี่ยนทิศทางการเทรด ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยสามารถเข้าเทรดตามทิศทางการเทรดของเทรดเดอร์รายใหญ่ได้

ลักษณะของ Order Block

 • ระดับราคามีความสำคัญ เช่น แนวรับหรือแนวต้าน ระดับ Fibonacci Retracement หรือระดับราคาจิตวิทยา
 • ปริมาณการซื้อขายมีมากผิดปกติ
 • กราฟราคามักจะมีแนวโน้มที่จะทะลุผ่าน Order Block ไปได้

ตัวอย่างของ Order Block

Order Block กับ smc (Smart Money Concept)

Liquidity Grab คือ การเคลื่อนไหวของราคาที่มีลักษณะรุนแรงและรวดเร็ว โดยมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ เทรดเดอร์รายใหญ่มักจะใช้กลยุทธ์นี้เพื่อดักจับเทรดเดอร์รายย่อยที่เทรดตามแนวโน้มของตลาด

ลักษณะของ Liquidity Grab

 • ราคาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียว
 • ปริมาณการซื้อขายมีมากผิดปกติ
 • การเคลื่อนไหวของราคามักจะไม่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด

ตัวอย่างของ Liquidity Grab

Liquidity Grab กับ smc (Smart Money Concept)

กลยุทธ์การหลีกเลี่ยง Liquidity Grab

 • หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ
 • รอให้ราคากลับสู่แนวโน้มเดิมก่อนเข้าเทรด
 • ใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยในการยืนยันสัญญาณการเทรด

Smart Money Concept เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่สามารถใช้เพื่อช่วยในการเทรดตามแนวโน้มของตลาดและเทรดเดอร์รายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ SMC นั้นต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการสังเกตพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money เทรดเดอร์ควรศึกษาและทำความเข้าใจกลยุทธ์การเทรดแบบ SMC อย่างถ่องแท้ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ใช่การแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนไม่ว่าจะในตลาดใดล้วนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนทุกครั้งครับ

หากใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex อยู่ เราได้รวบรวมไว้ที่นี่!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SMC (Smart Money Concept)

SMC ย่อมาจากอะไร?

SMC ย่อมาจาก Smart Money Concept ซึ่งเป็นระบบเทรดตามแนวคิดของ Smart Money หรือเทรดเดอร์รายใหญ่ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน

ระบบเทรด SMC คืออะไร?

SMC (Smart Money Concept) คือ ระบบเทรด Forex ตามแนวคิดของ Smart Money หรือกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ที่สามารถกำหนดทิศทางของตลาดได้ โดยกลุ่ม Smart Money ได้แก่ สถาบันการเงิน, ธนาคาร, กองทุนเก็งกำไร และกองทุนรวม ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีอำนาจในการซื้อขายจำนวนมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคา


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense
Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense