แนะนำ 10 หุ้นน่าลงทุน ปี 2567 เปิดโพยหุ้น!

Table of Contents
หุ้นน่าลงทุน 2567

ตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า เศรษฐกิจไทยดูเหมือนจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ค่อนข้างส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจหลายกลุ่ม และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นไทยพุ่งสูงขึ้น

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ คุณควรวิเคราะห์ทาง Fundamental และ Technical ควบคู่ไปด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และกระจายความเสี่ยงทุกครั้งในการลงทุนหุ้น

🔻บทความที่เกี่ยวข้อง: 5 Technical Analysis ที่ทำกำไรได้จริง!

. . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . .

นโยบายสำคัญที่ส่งผลให้หุ้นน่าลงทุน 2567

ในปี 2567 รัฐบาลมีนโยบายหลายอย่างที่ส่งผลต่อราคาหุ้นไทย โดยนโยบายสำคัญที่น่าจับตามองแบ่งออกเป็น 5 นโยบาย ดังนี้

 • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 • นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
 • นโยบายส่งเสริมการลงทุน

🔻มาตรการกระเป๋าเงินดิจิทัล, โครงการลงทุนภาครัฐ และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

หุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์

 • หุ้นกลุ่มค้าปลีก, ท่องเที่ยว และร้านอาหาร
 • หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ และพลังงาน
 • หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร และสายการบิน

🔻พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจ

หุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์

 • หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี, สื่อสาร และดาต้าเซ็นเตอร์
 • หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์, บริการดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซ

🔻พัฒนาทักษะแรงงานและส่งเสริมด้านการศึกษา

หุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์

 • หุ้นกลุ่มการศึกษาและพัฒนาทักษะ

🔻ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

หุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์

 • หุ้นกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสีเขียว
 • หุ้นกลุ่มเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

🔻พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

หุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์

 • หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์, นิคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
 • หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain และธุรกิจส่งออก

. . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . .

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และผลประกอบการของบริษัท

2. ความเสี่ยงด้านการเมือง

สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน อาจส่งผลต่อนโยบายภาครัฐ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

3. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลต่อธุรกิจบางกลุ่ม และผลตอบแทนจากการลงทุน

4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน อาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทที่มีธุรกิจในต่างประเทศ

. . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . .

หุ้นน่าลงทุน 2567

*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 23/4/67 โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น 2567

จากหัวข้อก่อนหน้าสามารถแบ่งหุ้นน่าลงทุนระยะสั้น ปี 2567 ได้ดังนี้

 1. หุ้น CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 2. หุ้น BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 3. หุ้น STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. หุ้น DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 5. หุ้น ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

1. หุ้น CPALL – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หุ้น CPALL หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะสั้น ปี 2567

ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 498,562.12 ล้านบาท
 • P/E: 26.98 เท่า
 • P/BV: 4.49 เท่า
 • Beta*: 1.03
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 50.50/67.75 บาท

จุดเด่นของหุ้น CPALL

 • เป็นธุรกิจค้าปลีกที่แข็งแกร่ง และมีฐานลูกค้าจำนวนมาก
 • มีรายได้และกำไรเติบโตอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
 • มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

2. หุ้น BJC – บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หุ้น BJC หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะสั้น ปี 2567

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งสินค้าบรรจุภัณฑ์, สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเวชภัณฑ์

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 100,194.92 ล้านบาท
 • P/E: 20.90 เท่า
 • P/BV: 0.84 เท่า
 • Beta*: 1.14
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 23.10/40.50 บาท

จุดเด่นของหุ้น BJC

 • เป็นธุรกิจที่ครอบคลุมสินค้าหลายประเภท
 • มีฐานลูกค้าค่อนข้างสูง
 • มีแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่ง
 • มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

3. หุ้น STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

หุ้น STEC หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะสั้น ปี 2567

ประกอบธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและงานเครื่องกล

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 15,174.81 ล้านบาท
 • P/E: 28.76 เท่า
 • P/BV: 0.86 เท่า
 • Beta*: 1.69
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 7.95/12.50 บาท

จุดเด่นของหุ้น STEC

 • เป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูง
 • บริษัทมีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

4. หุ้น DCC – บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

หุ้น DCC หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะสั้น ปี 2567

 • เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
 • เป็นผู้รับซื้อกระเบื้องเซรามิกปูพื้น, บุผนัง และกาวยาแนวทั้งหมดจากโรงงานผลิตบริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และโรงงานผลิตบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 16,061.08 ล้านบาท
 • P/E: 13.59 เท่า
 • P/BV: 2.42 เท่า
 • Beta*: 0.59
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 1.37/2.34 บาท

จุดเด่นของหุ้น DCC

 • เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกชั้นนำของประเทศไทย
 • มีแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่ง
 • มีโรงงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 • มีโอกาสขยายการส่งออกค่อนข้างสูง

5. หุ้น ADVANC – บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หุ้น ADVANC หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะสั้น ปี 2567

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม, ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 587,406.42 ล้านบาท
 • P/E: 20.20 เท่า
 • P/BV: 6.49 เท่า
 • Beta*: 0.50
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 193.00/231.00 บาท

จุดเด่นของหุ้น ADVANC

 • เป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย
 • มีฐานลูกค้าจำนวนมาก
 • มีโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • มีโอกาสขยายธุรกิจดิจิทัล
หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2567

สำหรับหัวข้อนี้ สามารถแบ่งหุ้นน่าลงทุนระยะยาว ปี 2567 ได้ดังนี้

 1. หุ้น PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 2. หุ้น GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 3. หุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 4. หุ้น COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
 5. หุ้น CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. หุ้น PTTGC – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หุ้น PTTGC หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะยาว ปี 2567

เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 170,209.05 ล้านบาท
 • P/E: 170.36 เท่า
 • P/BV: 0.59 เท่า
 • Beta*: 1.38
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 31.75/43.00 บาท

จุดเด่นของหุ้น PTTGC

 • เป็นหนึ่งในบริษัทเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย
 • มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง
 • ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น

2. หุ้น GULF – บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หุ้น GULF หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะยาว ปี 2567

เป็น Holding Company โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจดิจิทัล

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 481,059.15 ล้านบาท
 • P/E: 32.38 เท่า
 • P/BV: 4.13 เท่า
 • Beta*: 1.26
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 38.75/53.75 บาท

จุดเด่นของหุ้น GULF

 • เป็นบริษัทผู้ให้บริการท่าอากาศยานรายใหญ่ในประเทศไทย
 • มีฐานผู้โดยสารจำนวนมาก
 • มีแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
 • ได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น

3. หุ้น AOT – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หุ้น AOT หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะยาว ปี 2567

ท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วยการจัดการ, การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 928,570.50 ล้านบาท
 • P/E: 71.37 เท่า
 • P/BV: 8.08 เท่า
 • Beta*: 0.89
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 58.00/74.25 บาท

จุดเด่นของหุ้น AOT

 • เป็นบริษัทผู้ให้บริการท่าอากาศยานรายใหญ่ในประเทศไทย
 • มีฐานผู้โดยสารจำนวนมาก
 • มีแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
 • ได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น

4. หุ้น COM7 – บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

หุ้น COM7 หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะยาว ปี 2567

ประกอบธุรกิจหลักในการค้าสินค้าไอทีประเภทคอมพิวเตอร์, สมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้ให้บริการศูนย์ iCare

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 42,959.97 ล้านบาท
 • P/E: 14.94 เท่า
 • P/BV: 5.31 เท่า
 • Beta*: 1.49
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 17.20/33.00 บาท

จุดเด่นของหุ้น COM7

 • เป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าไอทีและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทย
 • มีฐานลูกค้าจำนวนมาก
 • มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
 • มีช่องทางการขายออนไลน์

5. หุ้น CPN – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

หุ้น CPN หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นน่าลงทุนระยะยาว ปี 2567

พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT)

ข้อมูลทางการเงิน

 • มูลค่าตลาด: 279,378.00 ล้านบาท
 • P/E: 18.55 เท่า
 • P/BV: 3.03 เท่า
 • Beta*: 0.98
 • ราคาต่ำสุด/สูงสุด (52 สัปดาห์): 60.50/71.50 บาท

จุดเด่นของหุ้น CPN

 • เป็นบริษัทพัฒนาและบริหารห้างสรรพสินค้ารายใหญ่
 • มีศูนย์การค้าครอบคลุมทั่วประเทศ
 • มีธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น โรงภาพยนตร์, โรงแรม และคอนโดมิเนียม

. . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . .

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาล โดยปัจจัยเหล่านี้ค่อนข้างส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทย รวมถึงเป็นโอกาสดีในการลงทุนครับ ซึ่ง 10 หุ้นน่าลงทุน ปี 2567 มีดังนี้

 1. หุ้น CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 2. หุ้น BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 3. หุ้น STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. หุ้น DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 5. หุ้น ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 6. หุ้น PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 7. หุ้น GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 8. หุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 9. หุ้น COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
 10. หุ้น CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง และบทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense