3 กองทุน RMF ที่น่าสนใจและควรซื้อเก็บไว้!

Table of Contents
กองทุน RMF

กองทุน RMF ‘ การออมไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณ

ในปัจจุบันมีการลงทุนหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกสรร ซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโตฯ แล้ว กองทุนรวมก็เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีลักษณะเด่นตรงที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนอื่น ๆ มาก นอกจากนั้นยังมีผู้จัดการกองทุนดูแลพอร์ตการลงทุนให้เราอีกด้วย ถือว่าเป็นการลงทุนที่ง่ายมากสำหรับนักลงทุนมือใหม่ หรือแม้แต่มืออาชีพที่อยากพักเงิน แต่ยังคงได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้อยู่

แล้วทราบกันไหมครับว่า ในการลงทุนกองทุนรวมยังมีการกองทุนประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กองทุน SSF (Super Saving Fund) และกองทุน RMS (Retirement Mutual Fund) ในที่นี้เราจะมาเจาะลึกกองทุน RMF กันครับ

กองทุน RMF

กองทุน RMF คืออะไร?

กองทุน RMF เป็นกองทุนการออมที่ส่งเสริมการใช้จ่ายยามเกษียณ ซึ่งไม่มีขั้นต่ำในการซื้อแต่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี แถมยังสามารถลดหย่อยภาษีไปในตัวได้อีกด้วย โดยการลงทุนในกองทุนนี้เป็นเหมือนการลงทุนระยะยาว แต่ได้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากประจำในธนาคาร

ที่สำคัญสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลายประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตลาดเงิน ตราสารหนี้เอกชน ทองคำ หุ้น หรือแม้แต่หุ้นต่างประเทศ แต่เงื่อนไขที่สำคัญคือ จะต้องลงทุนใน RMF มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเมื่ออายุครบ 55 ปี จึงจะขายคืนกองทุนออกมาได้ โดยไม่ผิดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ประโยชน์ของกองทุน RMF

 • สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไข
 • สามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์
 • สามารถวางแผนการเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF

การขอลดหย่อนภาษีทำได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษีนั้น การลดหย่อนภาษีครอบคลุมการลงทุนใน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และประกันเกษียณอายุ

กองทุน RMF ที่น่าสนใจ 

1. TLEQRMF (+7.81%)

 • มีความเสี่ยงระดับ 6
 • ลงทุนทั้งในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุน
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้ออยู่ที่ 1,000 บาท
กองทุน RMF

2. TLMSEQRMF (+7.13%)

 • มีความเสี่ยงระดับ 6
 • ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้ออยู่ที่ 1,000 บาท
กองทุน RMF

3. TLDIVRMF (+6.20%)

 • มีความเสี่ยงระดับ 6
 • ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้ออยู่ที่ 1,000 บาท
กองทุน RMF

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุน RMF เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถออมเงินและลงทุนในระยะยาวไปพร้อมกันได้ อีกทั้ง ยังได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขอีกด้วย แต่คงยังไม่ไม่เหมาะกับวัยรุ่น หรือวัยทำงาน เนื่องจากจะต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถขายกองทุนออกไปได้ ดังนั้น กองทุน RMF จึงเหมาะกับวัยเตรียมตัวเกษียณมากที่สุดครับ


Source: ทีมงาน Traderbobo
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: าระน่ารู้
อ่านรีวิวโบรกเกอร์เพิ่มเติมได้ที่: Review Broker

Social Share
Facebook
Twitter