FOMC คืออะไร? การประชุมนี้สำคัญอย่างไรต่อ Forex

Table of Contents
FOMC คือ

. . . . . . . . . . . . . . . .

การประชุม FOMC หรือหลายคนอาจเรียกกันว่า การประชุม FED เป็นหนึ่งในข่าวกล่องแดงของเว็บไซต์ Forex Factory และขึ้นชื่อว่าเป็น “ข่าวอันตรายในตลาด Forex” เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคณะกรรมการเฟดที่มีสิทธิ์ตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ แล้วการประชุม FOMC สำคัญมากอย่างไร? ทำไมส่งผลกระทบได้ขนาดนั้น? บทความนี้มีคำตอบให้คุณครับ

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และการเทรดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ทาง Fundamental และ Technical ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด

. . . . . . . . . . . . . . . .

FOMC คืออะไร? (ประชุม FED)

FOMC คือ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ 8 ครั้งต่อปี เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “การประชุม FED” หรือ “FOMC Meeting”

FOMC ย่อมาจากอะไร?

FOMC ย่อมาจาก Federal Open Market Committee หมายถึง คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

ประชุม FOMC (FOMC Meeting) คืออะไร?

การประชุม FOMC คือ การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เพื่อร่วมวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินโดยเฉพาะ

FOMC กับ Fed ต่างกันยังไง?

FOMC เป็นหนึ่งในหน่วยงานของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่วน FED คือ ชื่อย่อของธนาคารกลางสหรัฐ

เนื่องจากการประชุม FOMC จัดขึ้นเพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และเจ้าของสกุลเงินดอลลาร์ที่มีความสำคัญในระบบการเงินโลก ส่งผลให้การแถลงข่าวในแต่ละครั้งมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวของตลาดเงินทั่วโลก เนื่องจากธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ จำเป็นต้องปรับนโยบายให้สอดคล้องกับ FED

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วโลกจะมีการติดตามแถลงข่าวหลังจากการประชุมอย่างใกล้ชิด เพราะตลาดเงินต่าง ๆ มักจะเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะตลาด Forex อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มือใหม่ควรหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงวันที่ข่าว FOMC ออก

FOMC มีหน้าที่อะไร

FOMC มีหน้าที่หลัก คือ รักษาเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงอัตราการจ้างงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. FOMC มีหน้าที่กำหนดนโยบายการเงิน

 • กำหนดทิศทางการเงินของสหรัฐฯ ผ่านเครื่องมือทางการเงิน เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย และการซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาล
 • ดูแลให้ระบบการเงินทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

2. FOMC มีหน้าที่ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

 • รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าและบริการ
 • ป้องกันไม่ให้อัตราเงินเฟ้อสูงหรือต่ำเกินไปจนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ

3. FOMC มีหน้าที่รักษาเสถียรภาพในการจ้างงาน

 • อัตราการจ้างงานส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
 • FOMC จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงาน และรักษาอัตราการว่างงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

📢 เนื่องจากระดับราคาสินค้าและบริการ รวมถึงอัตราการจ้างงานและว่างงาน ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ตัวเลขเหล่านี้ถูกนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ข่าว CPI, Non-Farm และ Unemployment Claims เป็นหนึ่งในข่าวอันตรายต่อ Forex ไม่แพ้กับรายงานการประชุม FOMC (คุณสามารถคลิกที่ชื่อข่าวต่าง ๆ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้)

การประชุม FOMC มีใครบ้าง 2024

การประชุม FOMC ปี 2024 มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. Jerome H. Powell (Board of Governors, Chair)
 2. John C. Williams (New York, Vice Chair)
 3. Thomas I. Barkin (Richmond)
 4. Michael S. Barr (Board of Governors)
 5. Raphael W. Bostic (Atlanta)
 6. Michelle W. Bowman (Board of Governors)
 7. Lisa D. Cook (Board of Governors)
 8. Mary C. Daly (San Francisco)
 9. Philip N. Jefferson (Board of Governors)
 10. Adriana D. Kugler, Board of Governors
 11. Loretta J. Mester (Cleveland)
 12. Christopher J. Waller (Board of Governors)

*หมายเหตุ: รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Federalreserve

ตารางการประชุม FOMC มีวันไหนบ้าง 2024
 • การประชุมจัดขึ้นปีละ 8 ครั้ง
 • ใช้เวลาครั้งละ 2 วัน
 • การแถลงข่าวจะมีในวันสุดท้ายของการประชุมในแต่ละรอบ เวลา 02.00 น. ของประเทศไทย

ตารางการประชุม FOMC ปี 2024 (ประชุม FED)

ครั้งที่ 130-31 ม.ค. 2024
ครั้งที่ 219-20 มี.ค. 2024
ครั้งที่ 330 เม.ย. – 1 พ.ค. 2024
ครั้งที่ 411-12 มิ.ย. 2024
ครั้งที่ 530-31 ก.ค. 2024
ครั้งที่ 617-18 ก.ย. 2024
ครั้งที่ 76-7 พ.ย. 2024
ครั้งที่ 817-18 ธ.ค. 2024

*หมายเหตุ: เนื่องจากการแถลงข่าวการประชุม FOMC Meeting จะมีการประกาศเวลา 02.00 น. ของประเทศไทย ดังนั้น เวลาที่คุณเลือกวันที่ใน Forex Factory เพื่อติดตามข่าวต้องบวกเพิ่มไป 1 วันครับ เช่น การประชุมถูกจัดขึ้นในวันที่ 30-31 ม.ค. 2024 ซึ่งหากคุณต้องการติดตามการแถลงข่าวในรอบการประชุมนี้ต้องเลือกดูข้อมูลของวันที่ 1 ก.พ. 2024 ครับ

เครื่องมือทางการเงินของ FOMC คืออะไร

เครื่องมือทางการเงินของ FOMC คือ แนวทางหรือนโยบายที่ FOMC ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับสหรัฐฯ โดยมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

1. การซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield)

 • เพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินโดยตรง
 • ใช้เมื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ

2. การขายพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield)

 • ดึงสภาพคล่องออกจากระบบการเงิน
 • ใช้เมื่อต้องการให้เงินเฟ้อชะลอตัว

3. การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย (Fed Fund Rate)

 • ใช้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และรักษาเสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์
 • การปรับอัตราดอกเบี้ยของ FED ส่งผลต่อตลาดเงินทั่วโลก
ข่าวการประชุม FOMC ดูได้จากที่ไหน

📢 คุณสามารถติดตามข่าวการประชุม FOMC หรือรายงานการประชุมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ “Forex Factory” โดยจะมีการรายงานข่าวแบบ Real Time และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีตัวช่วยในการวิเคราะห์ข่าวอีกด้วย ซึ่งผมได้สอนวิธีใช้งานไว้ในบทความข้างล่างนี้แล้วครับ

*หมายเหตุ: หากใครกำลังสงสัยว่า ทำไมข่าว FOMC ถึงมีหลายประเภทและต้องดูข่าวไหน ถึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ถูกทาง ผมทำการอธิบายอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อถัดไปครับ

ข่าวการประชุม FOMC ที่ส่งผลกระทบต่อ Forex

หากคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ Forex Factory จะพบว่า ข่าว FOMC Meeting จะมีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

 1. FOMC Press Conference
 2. FOMC Statement
 3. FOMC Meeting Minutes
 4. FOMC Economic Projections

ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีความหมาย และวิธีการวิเคราะห์ข่าวที่แตกต่างกันครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

FOMC Press Conference คืออะไร

FOMC Press Conference คือ การแถลงข่าวหลังจากการประชุม FOMC เสร็จสิ้นโดยประธาน FED เพื่ออธิบายนโยบาย, เหตุผลในการตัดสินใจ และตอบคำถามของสื่อมวลชน ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่จะติดตามการประกาศนี้เป็นหลัก เนื่องจากมักมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งจากการตอบคำถาม

ข่าว FOMC Press Conference ออกตอนไหน?

FOMC Press Conference จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

การวิเคราะห์ข่าว FOMC Press Conference

 • วิเคราะห์ท่าทีและคำพูดของประธาน FED
 • ระวังการให้สัญญาณเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงิน
 • FOMC Press Conference จะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับการประชุม
 • เปรียบเทียบมุมมองจากรายงานการประชุมกับความคาดหวังของตลาด

FOMC Statement คืออะไร

FOMC Statement คือ เอกสารสรุปผลการประชุม FOMC ซึ่งจะถูกเผยแพร่หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นพร้อมกับ FOMC Press Conference โดยจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับและเข้าใจง่าย

ข่าว FOMC Statement ออกตอนไหน?

FOMC Statement จะเผยแพร่ทันทีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นพร้อมกับ FOMC Press Conference

การวิเคราะห์ข่าว FOMC Statement

 • วิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากการประชุมให้ได้
 • วิเคราะห์มุมมองของ FOMC ต่อภาวะเงินเฟ้อ, การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • แนะนำให้อ่านความคิดเห็นของกรรมการรายบุคคลร่วมด้วย

FOMC Meeting Minutes คืออะไร

FOMC Meeting Minutes คือ รายงานการประชุม FOMC ฉบับเต็ม ซึ่งจะมีเนื้อหาค่อนข้างยาวและละเอียด โดยจะถูกเผยแพร่หลังจากการแถลงข่าวประมาณ 3 สัปดาห์

ข่าว FOMC Meeting Minutes ออกตอนไหน?

FOMC Meeting Minutes จะเผยแพร่หลังจากการแถลงข่าวประมาณ 3 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข่าว FOMC Meeting Minutes

 • เปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการรายบุคคลอย่างละเอียด เพราะความขัดแย้งทางความคิดเห็นมักก่อให้เกิดความผันผวนในตลาด
 • เปรียบเทียบตัวเลขเงินเฟ้อ, การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจกับข้อมูลจริงที่เปิดเผยภายหลัง
 • หากมีการลงคะแนนที่ไม่เป็นเอกฉันท์ ควรทำการวิเคราะห์เหตุผลของคะแนนส่วนน้อยเพิ่มเติม
 • เปรียบเทียบมุมมองจากรายงานการประชุมกับความคาดหวังของตลาด

FOMC Economic Projections คืออะไร

FOMC Economic Projections คือ รายการรวมของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางจาก FOMC ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, อัตราการว่างงาน และการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยจะมีการเผยแพร่ 4 ครั้งต่อปี

ข่าว FOMC Economic Projections ออกตอนไหน?

FOMC Economic Projections จะเผยแพร่ 4 ครั้งต่อปี และแต่ละรายงานจะถูกปล่อยออกมาช่วง 1 สัปดาห์หลังการประชุมในแต่ละรอบ

การวิเคราะห์ข่าว FOMC Economic Projections

 • วิเคราะห์ตัวเลขการคาดการณ์ในปัจจุบันเทียบกับช่วงก่อนหน้า
 • เปรียบเทียบตัวเลขการคาดการณ์กับความคาดหวังส่วนใหญ่ของตลาด

FOMC (Federal Open Market Committee) คือ คณะกรรมการนโยบายการเงินของ FED ผู้ชี้ชะตาดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการเงิน โดยใช้เครื่องมือหลัก ๆ ดังนี้

 1. การซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield)
 2. การขายพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield)
 3. การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate)

ทั้งนี้ FOMC ทำเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับสหรัฐฯ และเมื่อ FOMC มีการปรับนโยบายการเงิน จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นสกุลเงินหลักในการซื้อขายของตลาดฟอเร็กซ์โดยตรง ทำให้มีการตอบสนองที่รุนแรงกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ

นอกจากนี้ เมื่อ FED ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะส่งผลให้ธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ต้องปรับเปลี่ยนตามให้สอดคล้อง เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ทำให้ข่าวการประชุม FOMC สร้างความผันผวนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ด้วยครับ

ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามผลการประชุมอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเทรดของคุณ แต่ไม่แนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่ทำการซื้อขายในช่วงวันที่ข่าวออก

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง และบทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ มิได้เป็นการแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense
Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense