ข่าว CPI คืออะไร? อย่าเทรด Forex ถ้ายังไม่รู้!

Table of Contents
ข่าว CPI คือ

หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ คุณคงจะเคยได้ยินคำแนะนำว่า “ไม่ควรเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญ” เนื่องจากตลาดจะมีความผันผวนสูง และหนึ่งในข่าวที่สร้างความปั่นป่วนให้ตลาดได้มากที่สุด คือ ข่าว CPI (Consumer Price Index) ซึ่งมันอาจทำให้คุณได้รับกำไรเป็นกอบเป็นกำ หรือทำให้เงินทุนของคุณเป็นศูนย์ได้ในพริบตา

ในบทความนี้ Traderbobo จะเจาะลึกให้คุณเข้าใจว่า ข่าว CPI คืออะไร พร้อมเผยผลกระทบที่มีต่อการเทรด เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือของเทรดเดอร์มือใหม่ครับ

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และในการเทรด Forex จำเป็นต้องอาศัยทั้งการวิเคราะห์ทาง Fundamental และ Technical ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเทรดให้ได้มากที่สุด

. . . . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . . . .

ข่าว CPI คืออะไร

ข่าว CPI (Consumer Price Index) คือ การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค โดยวัดจากระดับราคาสินค้าและบริการที่บริโภคที่ผู้บริโภคทำการใช้จ่ายในประเทศนั้น ๆ ซึ่งตัวเลขนี้จะถูกนำมาคาดการณ์แนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อ เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ และกำหนดนโยบายของธนาคารกลาง

📢 ข่าว CPI ที่ส่งผลรุนแรงต่อตลาด Forex มากที่สุด คือ CPI สหรัฐฯ เนื่องจากเป็นประเทศมหาอำนาจ และนโยบายธนาคารกลางของสหรัฐฯ มักจะมีอิทธิพลต่อประเทศอื่น ๆ ค่อนข้างมาก

CPI Index คืออะไร? ต่างจาก CPI อย่างไร?

CPI Index มีความหมายเดียวกับ CPI แต่มักจะใช้คำเรียกที่แตกต่างกันครับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า CPI มีอะไรบ้าง?

 1. ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
 2. ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
 3. การใช้จ่ายของรัฐบาลและการเก็บภาษี

ตัวเลข CPI เอาไปทำอะไรบ้าง?

 1. วัดอัตราเงินเฟ้อ
 2. ใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต
 3. กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
 4. ใช้ประกอบการปรับค่าจ้าง, ค่าสินค้าและบริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทางรัฐบาล

ตะกร้าสินค้า (Market  Basket) คือ กลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อมาบริโภคเป็นประจำ โดยรัฐบาลจะทำการสำรวจ เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและคำนวณออกมาเป็นตัวเลข CPI โดยมีการจัดหมวดหมู่และให้น้ำหนัก ดังนี้

Market  Basketน้ำหนัก
Housing34.7%
Food13.4%
Transportation5.9%
Commodities21.4%
Health Care6.4%
Energy6.9%
Education4.8%
Other Expenses6.5%

*หมายเหตุ: ข้อมูลการจัดหมวดหมู่เพื่อคำนวณ CPI ตามน้ำหนัก จากสำนักสถิติแรงงาน (เดือนมิถุนายน 2566)

ทำไมคุณต้องให้ความสำคัญกับข่าว CPI

เนื่องมาจาก CPI ถูกริเริ่มโดยสำนักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (ฺBLS) และกลายเป็นเครื่องมือวัดอัตราเงินเฟ้อที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะใช้ตัวเลข CPI จาก BLS มากำหนดนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ

ส่งผลให้นักลงทุนทุกกลุ่มจำเป็นต้องติดตามการประกาศข่าว CPI ในแต่ละเดือน เพื่อปรับกลยุทธ์และแนวทางในการลงทุนให้มีโอกาสทำกำไรที่มากขึ้น

ประเภทของ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค มีอะไรบ้าง

ประเภทของ CPI สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Headline CPI, Core CPI, CPI y/y และ CPI m/m โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Headline CPI คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) คือ ดัชนีราคาที่รวมสินค้าทุกหมวดหมู่ โดยเกี่ยวข้องกับโภคภัณฑ์, บริการ และสินค้าทั้งหมด 

2. Core CPI คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสินค้า, บริการ และสินค้าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ โดยจะหักสินค้าด้วยราคาเชื้อเพลิงและอาหารที่ผันผวนออก

3. CPI y/y คืออะไร?

CPI y/y คือ การเปรียบเทียบระดับราคาสินค้าและบริการในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

4. CPI m/m คืออะไร?

CPI m/m คือ การเปรียบเทียบระดับราคาสินค้าและบริการในเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้า

สำหรับการคำนวณ CPI ที่เราจะนำเสนอในหัวข้อนี้เป็นเพียงสูตรพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง และอาจมีการปรับแต่งเพิ่มเติมครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สูตรคำนวณหาค่า CPI ประจำปี

CPI รายปี = (CPI ปัจจุบัน / CPI ปีที่แล้ว) x 100

หลังจากที่ BLS คำนวณค่า CPI รายปีแล้ว มักจะนำ CPI รายปี มาคำนวณหาอัตราเงินเฟ้อต่อ โดย CPI เงินเฟ้อ สามารถคำนวณได้ทั้งรายเดือนหรือระยะเวลาที่ต้องการ โดยมีสูตรดังนี้

2. สูตรคำนวณหาค่า CPI เงินเฟ้อ

CPI เงินเฟ้อ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าและบริการ โดยทั่วไปจะนิยมวัดเป็นเปอร์เซ็นต์

CPI เงินเฟ้อ = (CPI ปัจจุบัน – CPI ก่อนหน้า) / CPI ก่อนหน้า x 100

หลังจากคำนวณ CPI ออกมาแล้ว จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งค่าบวก (+) และค่าลบ (-) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในภาพรวมได้ ดังนี้

1. CPI เป็นบวก (+) คืออะไร?

CPI เป็นบวก (+) คืออะไร

CPI เป็นบวก (+) คือ ระดับราคาสินค้าและบริการโดยรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่อ้างอิง ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาก

ผลกระทบของค่า CPI เป็นบวก (+)

 • ผู้บริโภคมีเงินในกระเป๋าเท่าเดิม แต่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง
 • บ่งบอกถึง ภาวะเงินเฟ้อที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
 • ธนาคารกลางอาจใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

2. CPI เป็นลบ (-) คืออะไร?

CPI เป็นลบ (-) คืออะไร

CPI เป็นลบ (-) คือ ระดับราคาสินค้าและบริการโดยรวมต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วงที่อ้างอิง ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นน้อย

ผลกระทบของค่า CPI เป็นลบ (-)

 • ผู้บริโภคมีเงินในกระเป๋าเท่าเดิม แต่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้น
 • บ่งบอกถึง ภาวะเงินฝืดที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
 • ธนาคารกลางอาจใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย

. . . . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . . . .

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะติดตามข่าว CPI จากเว็บไซต์ “Forex Factory” ซึ่งเป็นปฏิทินข่าวฟอเร็กซ์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ข่าว CPI จะถูกประกาศใน Forex Factory ทุกเดือน
 • ข่าว CPI ถือเป็น “ข่าวกล่องแดง” ใน Forex Factory
 • ข่าว CPI จะออกมาทั้ง Core CPI m/m, CPI m/m และ CPI y/y พร้อมกัน
 • Forex Factory จะแสดงผลทั้ง Actual, Forecast และ Previous

ตัวอย่างการดูข่าว CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค

ข่าว CPI Forex ดูจากไหน

ฟีเจอร์ความหมาย
Actualตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศ ณ ปัจจุบัน
Forecastตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์ไว้
Previousตัวเลขเศรษฐกิจที่ถูกประกาศออกมาก่อนตัวเลขปัจจุบัน

*หมายเหตุ: โดยส่วนใหญ่ Actual และ Forecast จะถูกนำมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในตลาด Forex จนเป็นที่มาของคำว่า “CPI สูงกว่าคาด” และ “CPI ต่ำกว่าคาด” ซึ่งเราจะอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป

CPI สูงกว่าคาด ต่ำกว่าคาด คืออะไร

หากคุณอยู่ในวงการ Forex คุณคงเคยได้ยินคำว่า CPI สูงกว่าคาด และ CPI ต่ำกว่าคาด ซึ่งเทรดเดอร์มักจะใช้คำกล่าวสรุปเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับตัวเลข CPI เพื่อดูว่า สูงหรือต่ำกว่ามากหรือไม่?

*หมายเหตุ: การวิเคราะห์ข่าว CPI จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ของประเทศนั้น ๆ

1. CPI สูงกว่าคาด คืออะไร?

CPI สูงกว่าคาด คือ สินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณี CPI สูงกว่าคาดไม่มาก

 • สินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้น แต่ไม่ถึงระดับที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
 • ธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย
 • มีผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์
 • ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น แต่ไม่มีแรงกดดันต่อสกุลเงินอื่นที่รุนแรง

กรณี CPI สูงกว่าคาดมาก

 • สินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้นมาก จนถึงระดับที่อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
 • ธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละมาก ๆ หรือหลายครั้งติดต่อกัน
 • มีผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์
 • ดอลลาร์จะมีการแข็งค่าขึ้นมาก และกดดันให้สกุลเงินอื่น ๆ อ่อนค่าลง

2. CPI ต่ำกว่าคาด คืออะไร?

CPI ต่ำกว่าคาด คือ สินค้าและบริการมีราคาถูกลง ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณี CPI ต่ำกว่าคาดไม่มาก

 • สินค้าและบริการมีราคาถูกลงแต่ไม่มากนัก บ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง
 • ธนาคารกลางอาจไม่มีมติปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน
 • ดอลลาร์อาจทรงตัวหรืออ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่เงินสกุลอื่นจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
 • มีผลดีต่อสินทรัพย์ปลอดภัย

กรณี CPI ต่ำกว่าคาดมาก

 • สินค้าและบริการมีราคาถูกลงมาก บ่งบอกถึงภาวะเงินฝืด
 • ธนาคารกลางมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ย
 • ดอลลาร์อ่อนค่าแต่เงินสกุลอื่นจะแข็งค่า
 • มีผลดีต่อสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น CPI เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะ CPI ของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อนั้นส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินนโยบายของ FED ซึ่งส่งผลเป็นลูกโซ่กับประเทศอื่น ๆ เพราะ “เงินดอลลาร์” เปรียบเสมือน “สกุลเงินหลัก” ในตลาด Forex ดังนี้

1. CPI ส่งผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของ FED

 • อัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทั่วโลก
 • อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ดึงดูดเงินทุนไหลเข้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า และกดดันค่าเงินสกุลอื่น ๆ อ่อนค่า
 • อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง กระตุ้นให้เงินทุนไหลออกจากสหรัฐฯ กดดันค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ส่งผลดีต่อค่าเงินสกุลอื่น ๆ

2. FED อาจเข้าแทรกแซงตลาด Forex

 • การแทรกแซงตลาด Forex ทำเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ เช่น การซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศ

3. หาก CPI ออกมาดีจะส่งผลต่อเงินดอลลาร์

 • เมื่อตัวเลข CPI ออกมาดี หมายความว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างแรงดึงดูดแก่นักลงทุน และส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์ (ดอลลาร์แข็งค่า)

4. คำแถลงการณ์ของ FED มักมีผลต่อความคาดหวัง

 • FED จะส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินผ่านแถลงการณ์ต่าง ๆ ส่งผลต่อความคาดหวังของนักลงทุน และตลาด Forex อย่างมีนัยสำคัญ

📢 การวิเคราะห์ข่าว CPI เป็นการคาดการณ์แนวโน้มตลาด Forex ทาง Fundamental ซึ่งในความเป็นจริง เทรดเดอร์มืออาชีพจำเป็นต้องวิเคราะห์ทาง Technical ร่วมด้วย เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อ-ขายให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะสายเทรดสั้น โดยคุณสามารถเข้าไปศึกษาต่อได้ที่ “5 Technical Analysis” ที่จำเป็นในการเทรด พร้อมสอนวิธีใช้โดยละเอียด

. . . . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . . . .

ข่าว CPI คือ การประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ CPI เป็นหนึ่งในข่าวแรงที่สุดของตลาด Forex เนื่องจากมีผลต่อราคาคู่เงิน และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ รวมถึงความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาด Forex

อย่างไรก็ตาม ข่าว CPI สามารถนำมาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ดังนั้น นักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข่าว CPI

1. ข่าว CPI มีผลกับทองหรือไม่?

ข่าว CPI มีผลกับทองครับ เนื่องจากตัวเลข CPI มักจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าหรืออ่อนค่าลง ดังนี้

 • ดอลลาร์แข็งค่า = ไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เพราะการแข็งค่าเกิดจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ดังนั้น นักลงทุนจะเทขายทองคำไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า
 • ดอลลาร์อ่อนค่า = เป็นผลดีต่อทองคำ เพราะการอ่อนค่าเกิดจากการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ดังนั้น นักลงทุนจะสินทรัพย์เสี่ยงที่มีดอกเบี้ย และเปลี่ยนไปถือทองคำแทน

2. CPI ย่อมาจากอะไร?

CPI ย่อมาจาก Consumer Price Index ซึ่งภาษาไทยแปลว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค

3. CPI สหรัฐฯ ประกาศวันไหน?

CPI สหรัฐฯ มักจะประกาศช่วงกลางเดือนของทุกเดือน

4. ข่าว CPI วิ่งกี่จุด

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ครับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

5. CPI สูง แปลว่าอะไร?

CPI สูง แปลว่า ระดับราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อหาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

6. CPI ต่ำ แปลว่าอะไร?

CPI ต่ำ แปลว่า ระดับราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อหาโดยเฉลี่ยลดลง


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense