ข่าว Non Farm คืออะไร? ข่าวแรงต้องระวัง!

Table of Contents
ข่าว Non Farm คือ

หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ การวิเคราะห์ทาง Technical อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่จะมีการประกาศข่าวสำคัญ ซึ่งหนึ่งใน “ข่าวแรง ข่าวอันตราย” ที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินหลักของตลาด Forex อย่างดอลลาร์สหรัฐคงหนีไม่พ้น “ข่าว Non Farm Payrolls (NFP)” ที่เราจะอธิบายในบทความนี้

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญไม่แนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่เทรดครับ เนื่องจากตลาดจะมีความผันผวนสูงอย่างคาดไม่ถึง

. . . . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . . . .

ข่าว Non Farm Payrolls (NFP) คือ

ข่าว Non Farm Payrolls (NFP) คือ การรายงานอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ นอกภาคการเกษตร โดยจะมีการประกาศทุกเดือนจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ

📢 ข่าว Non Farm Payrolls (NFP) ถือเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาด Forex เนื่องจากตัวเลขที่ประกาศออกมานั้นเป็นตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐกิจ และสามารถสะท้อนถึงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นสกุลเงินหลักในการเทรดฟอเร็กซ์

ADP Non Farm Employment Change คืออะไร?

ADP Non Farm Employment Change คือ การคาดการณ์อัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ นอกภาคการเกษตร โดยบริษัท ADP เป็นผู้รายงาน ซึ่งเทรดเดอร์มักดู ADP Non Farm เพื่อวางแผนรับมือก่อนการประกาศตัวเลขจริง

*หมายเหตุ: ADP ย่อมาจาก Automatic Data Processing, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการสำหรับประมวลผลข้อมูลของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 400,000 บริษัทในสหรัฐฯ (เว็บไซต์ ADP)

ความแตกต่างระหว่าง Non Farm และ ADP Non Farm

Non Farm

ADP Non Farm

ความหมาย

▪ การรายงานอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ นอกภาคการเกษตร โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ

▪ การคาดการณ์อัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ นอกภาคการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

▪ รายงานโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ

▪ คาดการณ์โดยบริษัทเอกชนที่ชื่อว่า Automatic Data Processing, Inc.

Non Farm, Non Farm Payrolls และ Non Farm Employment Change ต่างกันยังไง?

ในความจริงแล้ว Non Farm, Non Farm Payrolls และ Non Farm Employment Change ให้ความหมายเดียวกันครับ แค่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน

ในการรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ของแต่ละเดือน จะมีการประกาศตัวเลข Non Farm ที่สำคัญอยู่ 3 ตัว ดังนี้

ข่าว Non Farm Payrolls บอกอะไรบ้าง

1. ตัวเลข Non Farm Employment Change

 • บอกจำนวนการจ้างงานใหม่หรืออัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร
 • ตัวชี้วัดสำคัญของสภาพตลาดแรงงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2. ตัวเลข Unemployment Rate

 • บอกสัดส่วนของประชากรที่ว่างงานเทียบกับกำลังแรงงานทั้งหมด
 • ตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินสถานการณ์ของตลาดแรงงาน

3. ตัวเลข Average Hourly Earnings

 • บอกรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของแรงงานนอกภาคเกษตร
 • ตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินแนวโน้มของเงินเฟ้อค่าแรง

*หมายเหตุ: ในการวิเคราะห์ตัวเลข Non Farm เราได้อธิบายอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อ “ข่าว Non Farm วิเคราะห์ยังไง”

📢 ข่าว Non Farm มีความสำคัญมากต่อตลาด Forex เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มักนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายทางการเงิน โดยเฉพาะการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยร่วมกับข่าว CPI

ข่าว Non Farm Payrolls ออกวันไหน กี่โมง

ข่าว Non Farm จะประกาศทุกวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

*หมายเหตุ: เวลาในการประกาศอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะติดตามข่าว Non Farm จาก “Forex Factory” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์โดยตรงแบบเรียลไทม์ โดยข่าวนอนฟาร์มถูกจัดเป็น “ข่าวกล่องแดง (High Impact)”

*หมายเหตุ: ข่าวกล่องแดง (High Impact) คือ ข่าว Forex ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อราคาคู่เงินมากที่สุด และเทรดเดอร์มือใหม่ควรหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่ข่าวออก

1. ตัวอย่างการดูข่าวนอนฟาร์ม

 • ตัวเลข Non Farm, Unemployment Rate และ Average Hourly Earnings จะถูกประกาศออกมาพร้อมกัน
 • Forex Factory จะแสดงผลทั้ง Actual, Forecast และ Previous

ข่าว Non Farm Payrolls (นอนฟาร์ม) ดูยังไง

📢 ในเว็บไซต์ Forex Factory มีฟีเจอร์ Detail ที่จะแสดงรายละเอียดของข่าวทั้งหมด จากนั้นให้ดูที่ช่อง “Usual Effect” จะบอกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเงินดอลลาร์เมื่อตัวเลข NFP ออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาด

ข่าว Non Farm วิเคราะห์ยังไง

*หมายเหตุ: ให้คลิกที่ Detail ของข่าว Non Farm Employment Change นะครับ ดังภาพตัวอย่างข้างต้น

2. ตัวอย่างการวิเคราะห์ข่าวนอนฟาร์มจาก Usual Effect

 • Non Farm ออกมาสูงกว่าคาด > ส่งผลดีต่อ USD > USD มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
 • Non Farm ออกมาต่ำกว่าคาด > ไม่ส่งผลดีต่อ USD > USD มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

📢 ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ข่าว Non Farm อย่างละเอียด อ่านต่อที่หัวข้อถัดไปครับ

ในหัวข้อนี้เราจะแบ่งการวิเคราะห์ข่าวนอนฟาร์มออกเป็น 2 สินทรัพย์ ได้แก่ การวิเคราะห์สำหรับ Forex และการวิเคราะห์สำหรับทอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวเลข Non Farm สูงกว่าคาด

 • USD จะแข็งค่าขึ้น
 • คู่เงินที่มี USD เป็น Base มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
 • คู่เงินที่มี USD เป็น Quote มีแนวโน้มปรับตัวลง

ตัวเลข Non Farm ต่ำกว่าคาด

 • USD จะอ่อนค่าลง
 • คู่เงินที่มี USD เป็น Base มีแนวโน้มปรับตัวลง
 • คู่เงินที่มี USD เป็น Quote มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

*หมายเหตุ: Base คือ สกุลเงินที่อยู่ข้างหน้า และ Quote คือ สกุลเงินที่อยู่ข้างหลัง เช่น คู่เงิน EUR/USD หมายความว่า EUR เป็น Base และ USD เป็น Quote

ตัวเลข Non Farm สูงกว่าคาด

 • บ่งบอกว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดีขึ้น
 • ส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง
 • ราคาทองอาจปรับตัวลง

ตัวเลข Non Farm ต่ำกว่าคาด

 • บ่งบอกว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อ่อนแอลง
 • ส่งผลดีต่อสินทรัพย์ปลอดภัย
 • ราคาทองอาจปรับตัวลง

*หมายเหตุ: หากใครต้องการศึกษาการเทรดทอง Forex เพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ “สอนเทรด XAUUSD ให้ได้กำไรจริง!”

📢 การวิเคราะห์ข่าว Non Farm Payrolls เป็นการวิเคราะห์ Forex ทาง Fundamental แต่คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ทาง Technical ร่วมด้วย เพื่อยืนยันสัญญาณให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความ “5 Technical Analysis ที่จำเป็นในการเทรด”

 1. ในช่วงที่มีข่าว Non Farm ราคาจะเกิดความผันผวนมากกว่าปกติ
 2. ในช่วงที่มีข่าวค่า Spread ของโบรกเกอร์มักจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าปกติ
 3. ในช่วงที่มีข่าวมักจะพบปัญหาด้าน Slippage และ Reqoute บ่อยครั้งในการเทรด

หากใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex คุณอาจเริ่มเปิดบัญชีกับ IUX เนื่องจากมีค่า Spread เริ่มต้นเพียง 0.0 pips และคุณสามารถเทรดแบบไร้คอมมิชชัน รวมถึงฟรีสวอปได้ง่าย ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ ทาง IUX มีระบบการเทรดที่เสถียร ทำให้ไร้ปัญหา Slippage และ Reqoute ในช่วงที่มีข่าว

👉 อ่านรีวิว IUX ฉบับเต็ม

👉 เปิดบัญชี IUX รับโบนัส $30 ฟรี!

. . . . . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . . . . .

ข่าว Non Farm คือ การรายงานอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ แบบไม่รวมภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในข่าวอันตรายของตลาด Forex และส่งผลรุนแรงต่อค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากตัวเลข NFP สามารถสะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้ดังนี้

 • Non Farm ออกมาสูงกว่าคาด > USD มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น > ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลง
 • Non Farm ออกมาต่ำกว่าคาด > USD มีแนวโน้มอ่อนค่าลง > ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข่าว Non Farm เป็นเพียงเทคนิคหนึ่งในการเทรด Forex เท่านั้น ซึ่งยังมีเทคนิคอื่น ๆ อีกมากที่คุณต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเทรดของคุณครับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข่าว Non Farm Payrolls (NFP)

1. ข่าว Non Farm มีวันไหนบ้าง? กี่โมง?

ข่าว Non Farm จะประกาศทุกวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

2. ข่าว Non Farm Payrolls กับทอง มีความสัมพันธ์อย่างไร?

 • Non Farm ออกมาสูงกว่าคาด > ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลง
 • Non Farm ออกมาต่ำกว่าคาด > ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

3. Non Farm Forex คืออะไร?

Non Farm Forex คือ อีกชื่อหนึ่งของ Non Farm ที่เทรดเดอร์นิยมเรียกกัน เนื่องจากเป็นข่าวที่ส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์อย่างรุนแรง

4. NFP ย่อมาจากอะไร?

NFP ย่อมาจาก Non Farm Payrolls

5. Non Farm Employment Change คืออะไร?

Non Farm, Non Farm Payrolls และ Non Farm Employment Change มีความหมายเดียวกัน คือ การรายงานอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ แบบไม่รวมภาคการเกษตร เพียงแค่แต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันเท่านั้น


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense