รู้หรือไม่? กองทุนรวม ตราสารหนี้สามารถติดลบได้

Table of Contents
กองทุนรวม

หากพูดถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ หลายคนคงนึกถึงความเสี่ยงต่ำมาเป็นอันดับแรก และยังให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่อีกด้วย แต่แท้จริงแล้วถ้าหากมาดูราคาของมัน จะเห็นได้ว่ามีบางช่วงที่ราคาติดลบ ซึ่งสงสัยกันหรือไม่ครับว่า กองทุนรวม ตราสารหนี้สามารถติดลบได้อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ

กองทุนรวม ตราสารหนี้ คืออะไร?

เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อขายทุกวันทำการในตลาดเหมือนกับหุ้น ทุกสิ้นวันทำการกองทุนรวมจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือราคาของกองทุน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Market to Market นั่นแหละครับ ซึ่งราคาตรงนี้นั่นเองที่เราสามารถดูได้ว่าตราสารหนี้ในวันนั้นติดลบหรือไม่

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาของ กองทุนรวม ตราสารหนี้

1. สถานะเศรษฐกิจและการเงินของบริษัท

ตราสารหนี้ คือ ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของหนี้ ส่วนการซื้อขายคือการเปลี่ยนความเป็นเจ้าหนี้ เช่น บริษัทนายเอ เกิดการขาดทุนทำให้มีสถานะทางการเงินแย่ลง และอาจผิดชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่บริษัทของนายเอออกมาก่อนหน้านี้ก็จะลดลงตามไปด้วย

2. การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย

ตัวอย่างเช่น บริษัทของนายเอให้ผลตอบแทนกับลูกค้าในอัตรา 3% ต่อปี แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น เมื่อบริษัทของนายเอจะออกตราสารหนี้ใหม่ที่มีเงื่อนไขเหมือนเดิม แต่ต้องปรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น เพื่อที่คนจะได้มาซื้อตราสารหนี้ตัวใหม่ที่ออก

ดังนั้นเราจะมี วิธีการเลือกซื้อ กองทุนรวม ตราสารหนี้อย่างไร ให้ติดลบน้อนที่สุด

วิธีการเลือกซื้อ กองทุนรวม ตราสารหนี้

1. ช่วงไหนที่ดอกเบี้ยมีอัตราที่เพิ่มขึ้นควรเลือกซื้อตราสารหนี้ในระยะสั้น ในทางกลับกันหากอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยมีอัตราที่ลดลงควรเลือกซื้อตราสารหนี้ระยะกลางถึงระยะยาว

2. หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ควรเลือกกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล เพราะมีความน่าเชื่อถือและสภาพคล่องสูงที่สุด ราคาของตราสารหนี้จะได้รับผลกระทบน้อย

3. ไม่เมื่อกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งอยู่ในประเทศที่กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจ

4. เลือกกองทุนรวมที่มีความน่าเชื่อถือก่อนอันดับแรก

อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการคำนวณ NAV โดยใช้ราคาตลาด ซึ่งอาจมีบางวันที่ตลาดมีความผันผวนต่อปัจจัยระยะสั้น ทำให้ราคาตราสารหนี้ลดลง แต่หากเราใช้วิธีเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลดโอกาสในการเกิดการติดลบ ก็จะสามารถช่วยได้มาก


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter