ข้อพึงระวังของ นักลงทุนแบบ VI

Table of Contents
นักลงทุนแบบ VI

หลังจากพี่โบ้พาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้กับเทคนิคการเลือกหุ้น VI เข้าพอร์ตของตนเองแล้ว แต่ก็ใช่ว่าการเลือกหุ้นจะใช้เพียงแค่เทคนิคเหล่านั้น โดย 3 ประเด็นหลัก ที่นักลงทุน VI ต้องระมัดระวังก่อนตัดสินใจเลือกหุ้นเข้าพอร์ต มีดังนี้ครับ

  1. ปันผลสูงๆ ไม่ใช่ดีเสมอไป นักลงทุน VI หลายคนอาจใช้ปันผลเป็นเกณฑ์ในการเลือกหุ้นคุณค่าเข้าพอร์ต ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่มีสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อ สำหรับหุ้นที่มีเงินปันผลสูงๆ ได้แก่ แนวโน้มการจ่ายปันผลจะสูงต่อเนื่องในระยะยาวหรือไม่ หรือแม้แต่ว่าการจ่ายปันผลสูงๆ นั้นสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ไม่สามารถนำกำไรไปขยายกิจการต่อ ซึ่งก็จะมีผลต่อการเติบโตในระยะยาวของกิจการได้
  2. P/E ต่ำ ไม่ใช่ว่าดีเสมอไป ค่า P/E Ratio เป็นอัตราส่วนหนึ่งที่นักลงทุน VI ใช้ในการคัดเลือกหุ้นคุณค่า แม้ว่าค่า P/E มักถูกใช้วัดความถูกแพงของหุ้นก็จริง นักลงทุนจึงมักจะชอบหุ้นที่มี P/E ต่ำ ยิ่งต่ำยิ่งดี ซึ่งค่า P/E เป็นสูตรคำนวณที่เกิดจาก P (ราคาหุ้น) หารด้วย E (กำไรต่อหุ้น) เมื่อพบหุ้นที่มีค่า P/E ต่ำ นักลงทุนต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าทำไม P/E ถึงต่ำ เช่น กำไรมาจากการดำเนินงานหรือไม่ หรือเกิดจากกำไรพิเศษ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่า P/E ในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์ค่า P/E เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันว่ามีค่า P/E เป็นอย่างไร
  1. ความมั่นใจเกินร้อย หลังจากค้นหาหุ้นคุณค่าเจอแล้ว นักลงทุนหลายคนเมื่อลงทุนแล้วก็จะปล่อยให้กิจการดำเนินงานไป พร้อมกับความมั่นใจว่าบริษัทที่เราลงทุนต้องเติบโตและมีกำไรงดงาม โดยไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทที่เราลงทุน มีความมั่นใจ 100% ว่าหุ้นที่เราเลือกเป็นกิจการที่ดีและจะเติบโตอย่างแน่นอน แต่ในโลกความเป็นจริง หลังจากลงทุนในหุ้นคุณค่าแล้ว ก็ยังต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิด

ถึงแม้การจะค้นหาหุ้นคุณค่าสักตัวอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่หากเพื่อนๆ ตั้งใจศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง ก็จะสามารถคัดเลือกหุ้นได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ ซึ่งการจะเป็นนักลงทุน VI ที่ดี เราต้องทำความเข้าใจข้อมูลบริษัทและงบการเงินของหุ้นที่ลงทุนอย่างถ่องแท้ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับหุ้นคุณค่าที่เราลงทุนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense