Forex

เทรด Forex

ข่าวที่มีผลกระทบต่อการ เทรด Forex

การเทรด Forex ด้วยการอ่านข่าวนั้นต้องมีความรู้และความเข้าใจระดับหนึ่ง อีกทั้งยังต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ให้เข้าใจ

Swing Trade กลยุทธ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้

Swing Trade กลยุทธ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้

การเทรดแบบ Swing Trade เป็นกลยุทธ์ในการทำกำไรอย่างหนึ่งในตลาด Forex และตลาดหุ้น เน้นทำกำไรในระยะสั้น เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่เชื่อว่ามีความเสี่ยงต่ำ