เทรดด้วย Mindset 5 ข้อ เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

Table of Contents
mindset

Mindset หรือความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ซึ่งความคิดของเราถือว่ามีอิทธิพลต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ในบทความนี้พี่โบ้ขอพูดถึง Mindset กับการลงทุน ซึ่ง Mindset ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พอร์ตการลงทุนของเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

ความหมายของ Mindset 

Mindset หรือกรอบความคิด คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ซึ่งความคิดของเราแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อความคิด อีกทั้งความคิดของเรามีทั้งความคิดที่ดี และความคิดที่ไม่ดี ซึ่งในเรื่องการเทรดหรือลงทุนก็ไม่ต่างกันครับ เนื่องจากการที่เราจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือการเทรดได้ เราต้องมี Mindset ที่ดี

ประเภท Mindset

1. Fixed Mindset

Fixed Mindset (คงที่) คือ ความคิดที่ถูกกำหนดไว้หรือความคิดไม่ได้พัฒนา ถึงแม้จะพยายามเปลี่ยนแปลง แต่จิตใจของคนที่มีความคิดเป็น Fixed Mindset ก็ไม่เปลี่ยนแปลง

2. Growth Mindset

Growth Mindset (เติบโต) คือ ความคิดที่เราเชื่อว่าสามารถพัฒนาได้ ด้วยการฝึกฝนหรือการเรียนรู้ ซึ่งการพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Mindset ที่ควรมีในการเทรดหรือการลงทุน

Mindset คือ สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการฝึกฝนและการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเทรด การพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากส่งผลให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จในการเทรดเพิ่มขึ้น ดังนั้น พี่โบ้จึงได้เขียนถึงปัจจัยที่ทำให้เรามี Growth Mindset พร้อมสำหรับการเทรดหรือการลงทุน

1. ความสามารถทางจิตใจ 

ตลาดการเงินมีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักการเรียนรู้กับสภาพจิตใจของตนเอง เรื่อง ระยะเวลาการตัดสินใจ เมื่อตลาดที่เราลงทุนเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงและรวดเร็ว รวมไปถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาด Forex ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

2. การมีสมาธิ 

สมาธิ เป็นการที่ตั้งใจมั่นอยู่กับสิ่งเดียว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งรายใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการที่เราเทรดโดยมีสมาธิจะสามารถทำให้เราสามารถประเมิน แนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมรับมืออยู่เสมอ

3. การทำตามวินัยแผนการเทรด

การทำตามวินัย คือ ความสามารถในการควบคุมตัวเองให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่เราได้มีการตั้งไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งการเทรดอย่างมีวินัยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พอร์ตมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของการเทรด และวางแผนการเข้าหรือการออกจากการเทรด อีกทั้งยังช่วยฝึกความอดทน ทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ทั่วไปได้ ไม่ว่าจะเป็นความโลภ และความกลัว เป็นต้น

4. การตัดสินใจ 

การตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือกทางใดทางหนึ่ง จากหลายทางเลือกที่ได้มีการพิจารณาหรือประเมินจากการที่เราศึกษาและทำการวิเคราะห์ตลาดที่เราเข้าเทรด เช่น ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง จึงถือว่าเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีอินดิเคเตอร์ และกลยุทธ์ที่หลากหลาย ที่เพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้เราได้ ดังนั้น การที่เราตัดสินใจเลือกอินดิเคอเตอร์ หรือกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเราและสภาพของตลาด  ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ 

5. การจัดการกับอารมณ์

อารมณ์ เป็นสิ่งมีอำนาจอย่างหนึ่งของเรา เนื่องจากอารมณ์สามารถทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ อารมณ์ในการเทรดสามารถเกิดได้หลายอารมณ์ เช่น ความกลัว เมื่อการเทรดของเราไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และความโลภ เมื่อเราได้กำไรมาแต่ยังไม่เป็นที่พอใจจึงได้มีการตัดสินใจทำบางอย่างโดยไม่ได้นึกถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ขาดทุน หรือถึงขั้นโดนล้างพอร์ตได้ ดังนั้น การควบคุมอารมณ์ และไม่นำมาผัวพันกับการเทรด ถือว่าดีที่สุดครับ


กล่าวโดยสรุป Mindset ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ทำให้เราประสบความสำเร็จในการเทรด ซึ่งพี่โบ้ได้มีการแบ่ง Mindset ออกเป็น 2 ประเภท คือ Fixed Mindset และ Growth Mindset โดย Growth Mindset เป็นสิ่งที่โบ้แนะนำให้กับนักลงทุน เนื่องจาก เป็นความคิดที่พัฒนาตัวเอง พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับการลงทุนที่ตลาดมีความผันผวน แบ่งออกเป็น 5 ข้อ คือ ความสามารถทางจิตใจ, การมีสมาธิ, การทำตามวินัยการเทรด, การตัดสินใจ และการจัดการอารมณ์ ดังนั้น การที่เราเข้าเทรดหรือลงทุนต้องมีการสำรวจ Mindset ของตัวเอง และถ้าหากมี Mindset ที่ไม่ดีสำหรับการเทรด ควรปรับเปลี่ยน Mindset ตามที่พี่โบ้แนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการเทรด อย่างไรก็ตาม การเทรดมีความเสี่ยงที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เสมอ ดังนั้น นักลงทุนทุกคนอย่าลืมเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงด้วยนะครับ


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense
Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense