ทำไมหุ้นที่ดีต้องมี Pace of Innovation

Table of Contents
Pace of Innovation

Pace of Innovation หรือความเร็วของการออกนวัตกรรมใหม่ หลายคนอาจพึ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรก แต่ถ้าหากเคยดูการบรรยายต่าง ๆ ของ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีคงมีผ่านหูกันมาบ้าง ซึ่ง Pace of Innovation นั่นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกับหุ้นตัวหนึ่ง เนื่องจากหุ้นที่มี Pace of Innovation ที่เร็วจะสามารถชนะตลาดได้ในระยะยาว ดังนั้น การเข้าใจ Pace of Innovation ของบริษัทจะทำให้เราได้เปรียบในการลงทุนหุ้นด้วยเช่นกัน

Pace of Innovation คืออะไร?

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Innovation คือ การรวบรวมไอเดีย หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประกอบกัน เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้โลกพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จึงมีความสำคัญมากสำหรับการเติบโตของบริษัท

ในส่วนของ Pace of Innovation ไม่สามารถวัดค่าออกมาได้ในเชิงปริมาณ แต่ข้อมูลเหล่านี้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองค่อนข้างง่าย ไม่ว่าจะจากเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งเว็บไซต์หลักของตัวบริษัทเอง ที่สำคัญ Pace of Innovation ของแต่ละบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ฝังรากอยู่กับความคิดของ CEO, วัตถุประสงค์ และสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอง ซึ่งบริษัทที่มีสัญญาณของ Pace of Innovation ที่เร็ว สามารถดูได้จากลักษณะดังหัวข้อต่อไปนี้

ลักษณะของบริษัทที่มี Pace of Innovation

1. Pace of Innovation : ทรัพยากรมนุษย์ (People Characteristics)

เริ่มจากตัว CEO เอง จะต้องมีความฉลาดในเรื่องทางเทคนิค (Technically) จะสังเกตได้เลยว่า CEO ของบริษัทใหญ่ อย่าง Google, Tesla และ Meta แต่ละคนล้วนเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนทั้งนั้น ซึ่งส่วนนี้สำคัญมาก เนื่องจากพื้นฐานด้านการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งเริ่มต้นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และทัศนคติของพนักงานที่มีต่องานก็สำคัญด้วยเช่นกัน

2. Pace of Innovation : การบริหารจัดการ (Management Characteristics)

บริษัทที่ดีจะต้องปล่อยให้การทำงานเจอกับความเสี่ยง และผิดพลาดบ้าง เพื่อที่จะได้รู้และแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั้งยังจะทำให้ตัวพนักงานเองได้พัฒนาขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการมองอนาคตระยะยาว ไม้ใช่วางเป้าหมายไว้แค่ 1-2 ปี เท่านั้น

3. Pace of Innovation : ผลิตภัณฑ์ (Product Characteristics)

บริษัทจะต้องมีการวางแผนงานของตัวผลิตภัณฑ์ เช่น SpaceX วางแผนไว้ว่า จะสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนดางอังคารในเวลา 30 ปี การกระทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน และกระตุ้นการทำงานให้เร็วขึ้นอีกด้วย ความเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ก็สำคัญ ยิ่งถ้าออกสู่ตลาดเร็วเท่าไร ก็จะได้รับผลตอบรับเร็วเท่านั้น

นอกจากนี้ จากการลองสังเกตสถิติรายได้ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่าง Amazon พบว่า จะมีบางปีที่รายได้ของบริษัทลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่จำนวนยอดขายกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Amazon ทำการลดราคา เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามา และทำให้ลูกค้าใช้สินค้าของบริษัทมากขึ้น สิ่งที่นี้ก็สำคัญเช่นกันในการเล่นกับตลาด


อย่างไรก็ตาม ลักษณะทั้ง 3 ข้อ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น สุดท้ายจะแสดงออกมาในรูปแบบของส่วนแบ่งการตลาด, โอกาสในการโต, คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา, รายได้ และกำไรที่ดีกว่าเดิม แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเราเห็นข้อมูลของหุ้นมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อยู่แล้ว จะทำให้เราลงทุนไม่ทัน เนื่องจากบริษัทที่มี Pace of Innovation สูง ย่อมสามารถที่จะเติบโตไปได้ไกลกว่าเดิม

Sourceทีมงาน Traderbobo

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: สาระน่ารู้

อ่านรีวิวโบรกเกอร์เพิ่มเติมได้ที่Review Broker

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense