10 กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ธนาคารไหนดี ปี 2567

Table of Contents
กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง 2567

ปี 2567 เป็นปีที่เทรนด์การลงทุนค่อนข้างมาแรง ทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาจับจองพื้นที่ในตลาดเงินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Stock, Cryptocurrency และ Forex เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูงและรวดเร็ว แต่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงและความผันผวนที่สูงกว่าตลาดอื่น ๆ มาก ดังนั้น หากคุณเป็นหนึ่งในนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับความโลดโผนเหล่านั้น บทความนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลงทุนของคุณครับ

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

. . . . . . . . . . . . . .

⭐กองทุนรวมเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มนักลงทุนมือใหม่ และนักลงทุนมืออาชีพที่ต้องการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากคุณสามารถเลือกกองทุนได้ตามความสนใจและความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ โดยมีผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล และวางแผนการลงทุน รวมถึงติดตามพอร์ตให้อย่างสม่ำเสมอ⭐

กองทุนรวม คืออะไร

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อนำไปลงทุนตามนโยบายที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ได้วางแผนไว้ และนักลงทุนจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและช่วยเหลือ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของกองทุนรวม เนื่องจากนักลงทุนไม่ต้องวางแผนการลงทุนเอง แต่ยังสามารถสร้างผลกำไรได้

*หมายเหตุ: เงินลงทุนครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไปจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ บลจ. และผลตอบแทนที่สูงย่อมตามมาด้วยระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นตามไปด้วย

ข้อดีของกองทุนรวม

 • มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย
 • สามารถเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่คุณรับได้
 • สามารถกระจายการลงทุนได้ดี
 • ลงทุนได้ง่ายแม้ไม่มีความรู้แบบเชิงลึก
 • เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อย
 • กองทุนรวมประเภท SSF และ RMF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • มีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารแผนการลงทุนให้กับคุณ
 • สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ง่ายและรวดเร็ว
 • เป็นการลงทุนระยะยาวที่ดี

ข้อเสียของกองทุนรวม

 • มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
 • มูลค่าของหน่วยกองทุนอาจลดลงตามสภาวะของตลาด
 • ผลตอบแทนไม่แน่นอน
 • กองทุนรวมบางประเภทอาจมีสภาพคล่องต่ำ
 • เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

กองทุนรวมแบ่งออกเป็น 8 ประเภท และมีจุดเด่นรวมถึงจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น นักลงทุนควรเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน, ความเสี่ยงที่รับได้ และระยะเวลาการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง มีอะไรบ้าง
 1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
 2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
 3. กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
 4. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หรือกองทุนรวมหุ้น
 5. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)
 6. กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
 8. กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment)

ประเภทกองทุนรวม

จุดเด่น

1. กองทุนรวมตลาดเงิน

มีความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2. กองทุนรวมตราสารหนี้

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย และควรลงทุนอย่างน้อย 1 ปี

3. กองทุนรวมผสม

ลงทุนทั้งในตราสารหนี้, หุ้น และสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนจะแตกต่างไปตามสัดส่วน

4. กองทุนรวมตราสารทุน

ลงทุนในหุ้น เช่น หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิอย่างน้อย 80% เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและลงทุนระยะยาว

5. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ทำให้กระจายความเสี่ยงได้ดี แต่นักลงทุนอาจต้องเผชิญกับความผันผวนของค่าเงิน

6. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามสัดส่วนที่ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30%

7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามสัดส่วนที่ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15%

8. กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกต่าง ๆ เช่น กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าโภคภัณฑ์

วิธีเลือกกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ธนาคารไหนดี ควรเริ่มต้นจากการพิจารณาธีมการลงทุนให้สอดคล้องกับเทรนด์ที่กำลังมาแรง (Mega Trend) เนื่องจากเป็นเทรนด์ที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตมาก่อนแล้ว นอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงที่ผลตอบแทนจะงอกเงยมากกว่าเทรนด์อื่น ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

 • เทรนด์สุขภาพ (Healthcare)
 • เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech)
 • การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)
 • การลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology)

. . . . . . . . . . . . . .

กองทุนรวม ธนาคารไหนดี 2567

Traderbobo ได้ทำตารางสรุป 10 กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง พร้อมรายละเอียดที่คุณอาจต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่น

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน

ความเสี่ยง

เงินลงทุน

ขั้นต่ำ

Insert Image

ASP-DIGIBLOC

ลงทุนผ่านบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

+80.29%

6

1,000 บาท

Insert Image

TMB-ES-INTERNET

ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่

+34.87%

6

1 บาท

Insert Image

KKP SEMICON-H

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่มี Market Cap. ใหญ่ที่สุด 30 บริษัทแรก

+29.95%

7

1,000 บาท

Insert Image

ASP-NGF 

ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่มีการเติบโตไปกับเศรษฐกิจ

+21.98%

6

1,000 บาท

Insert Image

ES-USTECH

ลงทุนในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

+18.38%

7

1 บาท

Insert Image

KT-FINANCE-A

ลงทุนในกองทุนหุ้นการเงินทั่วโลกที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ธนาคาร

+17.66%

7

1,000 บาท

Insert Image

K-USXNDQ-A(A)

ลงในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐฯ

+16.71%

6

 500 บาท

Insert Image

KF-INDIA

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในอนุทวีปอินเดีย

+12.02%

7

 500 บาท

Insert Image

LHTPROP

ลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

+6.13%

8

1 บาท

Insert Image

KT-ENERGY

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทั่วโลก

+5.24%

7

1 บาท

*หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ Finnomena และ Invest.Finvest ณ วันที่ 25/4/67 ซึ่งเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ASP-DIGIBLOC

ข้อมูลทั่วไปของ ASP-DIGIBLOC

 • บลจ. ASP
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +80.29%
 • ระดับความเสี่ยง: 6
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ:1,000 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

กองทุนหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัทหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่ต้องการเข้าลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ดังกล่าว

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง TMB-ES-INTERNET

ข้อมูลทั่วไปของ TMB-ES-INTERNET

 • บลจ. EASTSPRING
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +34.87%
 • ระดับความเสี่ยง: 6
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 1 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

กองทุนรวมประเภท Feeder Fund โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ ซึ่งจะลงทุนผ่านกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ETF ที่จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง KKP SEMICON-H

ข้อมูลทั่วไปของ KKP SEMICON-H

 • บลจ. KKPAM (เกียรตินาคินภัทร)
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +29.95%
 • ระดับความเสี่ยง: 7
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 1,000 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

กองทุนหุ้นที่มีนโยบายการลงทุนใน iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และมีขนาด Market Cap. ใหญ่ที่สุด 30 บริษัทแรก โดยครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการใช้งาน Semiconductor และมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ASP-NGF

ข้อมูลทั่วไปของ ASP-NGF

 • บลจ. ASP
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +21.98%
 • ระดับความเสี่ยง: 6
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 1,000 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นผ่านกองทุนหลัก Nippon Growth (UCITS) Fund โดยเน้นไปที่หุ้นที่มีการเติบโตไปกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระยะยาว

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ES-USTECH

ข้อมูลทั่วไปของ ES-USTECH

 • บลจ. EASTSPRING
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +18.38%
 • ระดับความเสี่ยง: 7
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 1 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

กองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก iShares S&P

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง KT-FINANCE-A

ข้อมูลทั่วไปของ KT-FINANCE-A

 • บลจ. KTAM (กรุงไทย)
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +17.66%
 • ระดับความเสี่ยง: 7
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 1,000 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

ลงทุนในกองทุนหุ้นการเงินทั่วโลกที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ธนาคาร โดยมีทั้งธุรกิจ Investment Banking, การปล่อยสินเชื่อ, บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์, บริการด้านการซื้อขายตราสารหนี้ และการออกหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบของ Non-interest income

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง K-USXNDQ-A(A)

ข้อมูลทั่วไปของ K-USXNDQ-A(A)

 • บลจ. KASSET (กสิกรไทย)
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +16.71%
 • ระดับความเสี่ยง: 6
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 500 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

ลงในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐฯ ให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq-100​ ผ่านกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง KF-INDIA

ข้อมูลทั่วไปของ KF-INDIA

 • บลจ. KSAM (กรุงศรีฯ)
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +12.02%
 • ระดับความเสี่ยง: 7
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 500 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

กองทุนรวมเปิดประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวชื่อว่า FSSA Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลัก) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอนุทวีปอินเดีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย, ปากีสถาน, ศรีลังกา และบังกลาเทศ

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง LHTPROP

ข้อมูลทั่วไปของ LHTPROP

 • บลจ. LHFUND
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +6.13%
 • ระดับความเสี่ยง: 8
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 1 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

กองทุนรวม Property Fund และ REITs ไทย ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง KT-ENERGY

ข้อมูลทั่วไปของ KT-ENERGY

 • บลจ. KTAM (กรุงไทย)
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +5.24%
 • ระดับความเสี่ยง: 7
 • ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท
 • ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 1 บาท

กลยุทธ์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก BGF World Energy Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลก และมีธุรกิจหลักในการสำรวจ, พัฒนา, ผลิต และจัดจำหน่ายพลังงาน

. . . . . . . . . . . . . .

กองทุนรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ง่าย และช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี ทำให้ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มนักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพ เนื่องจากคุณสามารถเลือกกองทุนได้ตามความสนใจ และความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ อีกทั้งยังมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลพอร์ตให้อีกด้วย

ซึ่งในบทความนี้ Traderbobo ได้ทำการรวบรวม 10 กองทุนรวม ผลตอบแทนสูง ปี 2567 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 1. ASP-DIGIBLOC – กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน
 2. TMB-ES-INTERNET – กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
 3. KKP SEMICON-H – กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์
 4. ASP-NGF – กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
 5. ES-USTECH – กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology
 6. KT-FINANCE-A – กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
 7. K-USXNDQ-A(A) – กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า
 8. KF-INDIA – กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้
 9. LHTPROP – กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้
 10. KT-ENERGY – กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง และบทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense