Market Watch จับตาดูโลก ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

Table of Contents

    จากการที่บริษัทจดทะเบียนมีผลประกอบการที่น่าพึ่งพอใจ ประกอบกับนักลงทุนยังคงลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนมองว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 อาจจะยังทำให้ Fed ยังคงใช้มาตราการนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อ จึงส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในช่วงคืนที่ผ่านมา

    ทางด้านตลาดตลาดหุ้นลอนดอนนั้น นักลงทุนมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวที่เร็วมากขึ้น เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนได้มีการแสดงผลประกอบการที่น่าพึ่งพอใจ และจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มสูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น จึงทำให้ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในช่วงคืนที่ผ่านเช่นกัน

      ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนั้น ก็ได้การลงทุนเพิ่มจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนได้มีผลประกอบการที่มีความน่าพึ่งพอใจ ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าพึ่งพอใจเป็นอย่างมากของยูโรโซน จึงทำให้ตลาดยุโรปก็ปิดบวกไปในช่วงคืนที่ผ่านมา

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense