Market Watch จับตาดูโลก ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564

Market Watch จับตาดูโลก ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564

      จากการที่นักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการที่น่าพึ่งพอใจของการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประกอบกับส่วนใหญ่เริ่มมองข้ามเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปแล้ว ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วงคืนที่ผ่านมา

        ทางด้านตลาดหุ้นลอนดอน การที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในอังกฤษมีผลประกอบการที่น่าพึ่งพอใจ ทำให้ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไปในช่วงคืนที่ผ่านมา

      ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรป จากการที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้รับผลประกอบการที่น่าพึ่งพอใจมาก ประกอบกับนักลงทุนต่างพากันไปทยอยซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตลาาดหุ้นยุโรปปิดบวกไปในช่วงคืนที่ผ่านมา 

Social Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Rcent Post

Recent Post

ลิเทียม

ลิเทียม (Lithium) แร่ที่เปรียบเสมือนทองคำในอุตสาหกรรม EV

ลิเทียม Lithium หรือหลายคนเรียกว่า The New White Gold! หัวใจสำคัญของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต ทำให้ราคาพุ่งขึ้นมากว่า 10 เท่า!

Read More »